Tài liệu Môi Trường Trung Quốc – Lưu Quân Hội

I. Giới thiệu tài liệu Môi trường Trung Quốc tác giả Lưu Quân Hội

Tài liệu Môi Trường Trung Quốc – Lưu Quân Hội cho thấy Trung Quốc là quốc gia đang phát triển có dân số đông nhất thế giới, với đất đai rộng lớn, điều kiện khí hậu, địa hình phức tạp. Từ cuối thế kỉ XX trở lại đây, nền kinh tế Trung Quốc phát triển vượt bậc nhưng bên cạnh đố, Trung Quốc phải đối mặt với những vấn đề quan trọng như môi trường, tài nguyên. Dân số đông cùng với điều kiện tự nhiên phức tạp đã khiến cho việc bảo vệ môi trường của Trung Quốc gặp phải những thử thách to lớn.

Môi Trường Trung Quốc - Lưu Quân Hội

Môi Trường Trung Quốc – Lưu Quân Hội

II. MỤC LỤC

  • Lời nói đầu
  • Sự phát triển của sự nghiệp bảo vệ môi trường Trung Quốc
  • Hệ sinh thái tự nhiên
  • Tính đa dạng sinh học
  • Hạn chế ô nhiễm và cách xử lý
  • Môi trường nông thôn và thành thị
  • Hướng tới nền kinh tế xanh
  • Link download
5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook