Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 5 – Phạm Phố

I. Giới thiệu Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 5

Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 5  – Phạm Phố trình bày các kết quả nghiên cứu xử lý ô nhiễm môi trường phù hợp với điều kiện hiện nay của các cơ sở nấu đúc kim loại tiểu thủ công nghiệp tại TP.HCM, bao gồm các biện pháp xử lý tại nguồn và xử lý sau nguồn. Trong đó lựa chọn hướng hoàn thiện công nghệ nấu luyện kim loại nhằm nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao năng lượng, chi phí sản xuất và hạn chế tối đa ô nhiễm phát sinh để làm nhẹ khâu xử lý khí thải tiếp theo.

Sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường gồm 10 tập:

Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 5 - Phạm Phố
Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 5 – Phạm Phố

II.MỤC LỤC

1. CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CỦA NGÀNH NẤU ĐÚC KIM LOẠI TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP

1.1 Sơ đồ công nghệ nấu đúc kim loại hiện tại

1.2 Các tác nhân gây ô nhiễm chính

2. CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ Ô NHIỄM

2.1 Biện pháp cải tiến công nghệ nấu đúc

3. CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ THỰC TIỄN

4. GIÁ CẢ VÀ NGUỒN CUNG CẤP VẬT TƯ CHÍNH

5. DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ TƯ VẤN

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook