Kỷ yếu: Hội nghị Khoa học công nghệ & Môi trường các tỉnh miền Đông Nam Bộ lần thứ IV tại Tây Ninh

Kỷ yếu: Hội nghị Khoa học công nghệ môi trường các tỉnh miền Đông Nam Bộ lần thứ IV tại Tây Ninh

 

Kỷ yếu: Hội nghị Khoa học công nghệ Môi trường các tỉnh miền Đông Nam Bộ lần thứ IV tại Tây Ninh (UBND Tỉnh Tây Ninh – 12/1998) có 158 trang.

 

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Kỷ yếu: Hội nghị Khoa học công nghệ Môi trường các tỉnh miền Đông Nam Bộ lần thứ IV tại Tây Ninh
Kỷ yếu: Hội nghị Khoa học công nghệ Môi trường các tỉnh miền Đông Nam Bộ lần thứ IV tại Tây Ninh

NỘI DUNG CHÍNH

Hội nghị tập trung vào các nội dung sau:

– Giao ban định kỳ hàng năm giữa Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường với các Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường các tỉnh miền Đông Nam bộ để bàn các biện pháp tiếp tục đổi mới công tác tổ chức quản lý hoạt động Khoa học Công nghệ và Bảo vệ Môi trường ở địa phương nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 2.

– Thông báo những thông tin mới nhất về việc ứng dụng các kết quả nghiến cửu của các cơ quan khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống ở vùng Đông Nam bộ với các chu đề sau :

+ Khoa học và Công nghệ phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển các loại cây công nghiệp, nuôi trồng và chế biến thủy sản, xây dựng vùng nông sản nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm.

+ Các vấn đề về sinh thái và bảo vệ môi trường vùng Đông Nam bộ.

Tải tại đây:

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook