Kỷ yếu: Hội nghị Khoa học công nghệ & Môi trường khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long lần thứ 17 tại Đồng Tháp

Kỷ yếu: Hội nghị Khoa học công nghệ môi trường ĐBSCL lần thứ 17 tại Đồng Tháp

Kỷ yếu: Hội nghị Khoa học công nghệ môi trường ĐBSCL lần thứ 17 tại Đồng Tháp

Hội nghị KHCNMT vùng ĐBSCL lần thứ 17 được tổ chức vào thời điểm kết thúc kế hoạch 5 năm 1996 – 2000 và xây dựng kế hoạch 5 năm 2001 – 2005. Đặc biệt Luật Khoa học và Công nghệ đã được Quôc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 khóa X đánh dấu một bước mới trong hoạt động khoa học và công nghệ của nước ta.

Trong thời gian qua, hoạt động khoa học và công nghệ của các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã thu được nhiều kết quả tốt. Để giúp Hội nghị thảo luận về việc đánh giá lình hình thực hiện kế hoạch KHCNMT năm 2000 và trao đổi kinh nghiệm về công tác tổ chức hoạt động KHCNMT ở địa phương, Bộ KHCNMT báo cáo một số nót chính Về tình hình hoạt động KHCN và MT năm 2000 và nhiệm vụ năm 2001.

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Hội nghị Khoa học công nghệ môi trường ĐBSCL
Hội nghị Khoa học công nghệ môi trường ĐBSCL

NỘI DUNG CHÍNH

 

Các bài phát biểu:

1. Bài phát biểu khai mạc Hội nghị KHCN & MT các tỉnh Đồng bằng sông cửu Long của Đ/c Chu Hảo, Thứ trưởng Bộ KHCN & MT.

2. Phát biểu Đ/c Trương Ngọc Hân, PCT/UBND Tỉnh: Chcào mừng Hội nghị KHCN & MT các’ tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 17 tại Đồng Tháp.

3. Báo cáo: Kết quả chủ yếu của hoạt động Khoa học, Công nghệ & Môi trường năm 2000 và nhiệm vụ công tác năm 2001 của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook