Giáo trình Sức Khỏe Môi Trường – Trịnh Thị Thanh

I. Giới thiệu Giáo trình Sức Khỏe Môi Trường

Giáo trình Sức Khỏe Môi Trường  – Trịnh Thị Thanh nhằm cung cấp các kiến thức về một số vấn đề chung về sức khỏe môi trường, các hình thức tác động và một số yếu tố ảnh hưởng độc tính của chất độc tới cơ thể con người, ảnh hưởng của chất độc và môi trường đến sức khỏe con người, môi trường và điều kiện làm việc với sức khỏe người lao động.

Giáo trình Sức Khỏe Môi Trường - Trịnh Thị Thanh
Giáo trình Sức Khỏe Môi Trường – Trịnh Thị Thanh

II.MỤC LỤC

Chương. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ SỨC KHOẺ MÔI TRƯỜNG

1 1.      Một sô khái niệm có liên quan đến sức khoẻ môi trường

1.2      Một số nguồn chính tạo ra chất độc

1.3.      Phân loại chất độc

Chương 2. CÁC HÌNH THỨC TÁC ĐỘNG VÀ MỘT SỐ YỂU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐỘC TÍNH CỦA CHẤT ĐỘC TỚI CƠ THÊ CON NGƯỜI   

2.1.      Đường xâm nhập chất độc vào cơ thể con người

2.2.      Quá trình chuyển hoá chất độc trong cơ thể người

2.3.      Sự biến đổii các chất độc trong cơ thể con người

2.4.      Một số yếu tố chính gây ảnh hưởng tới độc tính của độc chất

Chương 3. ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘC CHẤT VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẾN SỨC KHOẺ CON NGƯỜI 

3.1.      Ảnh hưởng của chất độc tới các bộ phận cơ thểcon người

3.2.      Ảnh hưởng Nồng độ và thời gian tác động của chất độc tới cơ thể con người

3.3.      Ảnh hưởng phối hợp của chất độc tới cơ thể con người

3.4.      Các loại ảnh hưởng độc hại tới cơ thể con người

3.5.      Các hình thức thể hiện tính độc của độc chất đối với  cơ thể con người

3.6.      Ảnh hưởng của một số chất độc tới sức khoẻ con người

3.7.      Ảnh hưởng của môi trường tới sức khoẻ con người

Chương 4. MÔI TRƯỜNG VÀ ĐIỂU KIỆN LÀM VIỆC VỚI SỨC KHOẺ NGƯỜI LAO ĐỘNG

4.1.      Khái niệm chung vể tác hại nghê’ nghiệp

4.2.      Phân loại các tác hại nghề nghiệp

4.3.      Các biện pháp quản lý tác hại nghề nghiệp trong lao động

Chương 5. MỘT SỐ VÍ DỤ CỤ THỂ VỂ BỆNH DO MÔI TRƯỜNG Ồ NHIỄM VÀ ĐỘNG VẬT GÂY RA ĐỐI  VỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI VÀ CÁCH CỨU  CHỮA KHI BỊ NGỘ ĐỘC    

5.1.      Bệnh do cơ thể người bị tác động bởi các yếu tố vật lý

5.2.      Bệnh do cơ thể người bị ảnh hưởng môi trường không khí, nước ô nhiễm

5.3.      Các bệnh do một số loài động làm lây truyền gây ra

5.4.      Các bệnh lây truyền qua hệ tiêu hoá của động vật

5.5.      Các bệnh đi kèm với thực phẩm

5.6.      Sức khoẻ và phóng xạ

5.7.      Các cách bảo quản thực phẩm và đồ dùng

5.8.      Nguyên tắc chung về xử lý nhiễm độc

5.9.      Cách cứu chữa khi bị ngộ độc

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook