Giáo trình Xử Lý Nước – Lý Thị Thu Hà

I. Giới thiệu Giáo trình Xử Lý Nước

Giáo trình Xử Lý Nước – Lý Thị Thu Hà gồm có 195 Trang

Nước – cội nguồn của sự sống, ở đâu có nước thì ở đó có sự sống… điều đó nói lên tầm quan trọng và vai trò của nước đối với môi trường. Nhưng nước trên hành tinh này nhiều hay ít, có đủ để phục vụ cuộc sống loài người và phục vụ sự phát triển vững bền của nhân loại hay không?

Giáo trình “‘ Xử Lý Nước ” được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về các phương pháp xử lý nước cấp và nước thải.

Mục đích của cuốn sách biên soạn dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Cấp thoát nước và Môi trường, tài liệu tham khảo cho cán bộ kĩ thuật làm việc trong lĩnh vực công nghệ xử lý nước và môi trường nước.

Giáo trình Xử Lý Nước - Lý Thị Thu Hà
Giáo trình Xử Lý Nước – Lý Thị Thu Hà

II.MỤC LỤC

1. Quá trình lựa chọn công nghệ tốt nhất hiện có

1.A. Các đặc trưng chung của dòng thải công nghiệp

1.B. Kiểm tra kỹ các thông số

1.C. Lựa chọn sơ bộ

1.D. Lựa chọn cuối cùng

2. Phân loại các quá trình và phương pháp xử lý

2.1. Phương pháp cơ học

2.1.1. Song chắn rác

2.1.2. Bể điều hoà

2.1.3. Lắng

2.1.4. Tuyển nổi

2.2. Phương pháp hoá lý

2.2.1. Đông tụ và keo tụ

2.2.1. Tuyển nổi

2.2.1. Hấp thụ, hấp phụ

2.3. Phương pháp hoá học

2.3.1. Phương pháp trung hoà

2.3.1. Phương pháp oxi hoá khử

2.4. Phương pháp sinh học

2.4.1. Phương pháp sinh học trong điều kiện nhân tạo với quá trình bùn hoạt tính

2.4.2. Phương pháp sinh học trong điều kiện nhân tạo với quá trình màng sinh học

2.4.3. Phương pháp sinh học trong điều kiện tự nhiên

Download

>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook