Phần mềm mô phỏng phát thải của các nguồn khí thải di dộng MOVES

I. Giới thiệu

  • MOVES là Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ của (EPA) Motor Vehicle Emission Simulator. Nó giúp người sử dụng để trả lời “làm gì nếu” câu hỏi, chẳng hạn như, làm thế nào hạt phát thải chất giảm trong trạng thái của tôi trên một tuần điển hình nếu xe du lịch đã giảm trong giờ cao điểm, hoặc làm thế nào các thay đổi tổng mức phát thải hydrocarbon nếu switch hạm đội của tôi với xăng từ nhiên liệu diesel? Mục đích của MOVES là cung cấp một ước tính chính xác của khí thải từ xe hơi, xe tải và các nguồn di động không phải đường cao tốc theo một loạt các điều kiện người dùng định nghĩa.

Phần mềm mô phỏng phát thảiPhần mềm MOVES

  • Trong quá trình làm mẫu, người dùng chỉ định các loại xe, khoảng thời gian, khu vực địa lý, gây ô nhiễm, đặc điểm vận hành phương tiện, và các loại đường được mô hình hóa. Mô hình này sau đó thực hiện một loạt các tính toán, mà đã được phát triển một cách cẩn thận để phản ánh chính xác các quy trình vận hành phương tiện. Chẳng hạn như bắt đầu lạnh hoặc nhàn rỗi mở rộng, và cung cấp các ước tính về lượng khí thải số lượng lớn hoặc tỷ lệ phát thải. Xác định các đặc tính của kịch bản cụ thể để được mô hình được thực hiện bằng cách tạo ra một Run Đặc điểm kỹ thuật, hoặc RunSpec.
  • Ngoài ra, các mô hình MOVES bao gồm một cơ sở dữ liệu mặc định tóm tắt phát thải thông tin liên quan cho toàn bộ Hoa Kỳ. Đội MOVES liên tục làm việc để cải thiện cơ sở dữ liệu này, nhưng, đối với nhiều công dụng, up-to-date đầu vào địa phương sẽ là thích hợp hơn, đặc biệt là cho các phân tích hỗ trợ kế hoạch Nhà nước thực hiện (SIP) và xác định sự phù hợp.
  • Điều này hướng dẫn sử dụng để mô hình MOVES2014 của EPA cung cấp một giới thiệu về cách sử dụng các mô hình để ước tính lượng khí thải ô nhiễm không khí từ xe hơi, xe tải và các nguồn di động không phải đường cao tốc. Một phụ lục được cung cấp cho lập mô hình MOVES2010 kinh nghiệm tóm tắt cách sử dụng các đặc điểm mới trong MOVES2014. Một phụ lục thứ hai cung cấp một “giải mã” cho một số định danh quan trọng nhất được sử dụng trong MOVES đầu vào và đầu ra.
  • Hướng dẫn này là một trong một trong nhiều tài liệu có sẵn để giúp người dùng của mô hình. Giao diện MOVES2014 Hướng dẫn sử dụng cung cấp cái nhìn sâu sắc và thực hành tốt nhất cho các thành phần khác nhau của MOVES. Các MOVES2014 đun tham khảo cung cấp các thuật toán mô-đun từng bước và mô-đun và cơ sở dữ liệu chéo tài liệu tham khảo. MOVES2014 Phần mềm thiết kế và Reference Manual hỗ trợ người sử dụng với cấu hình và cài đặt MOVES cũng như thảo luận về cách di chuyển các công trình phía sau GUI. Những tài liệu và tài liệu đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật và chính sách có sẵn trên trang web MOVES, http://www.epa.gov/otaq/models/moves/index.htm.
  • Phần đầu tiên của hướng dẫn sử dụng MOVES mô tả MOVES Giao diện người dùng đồ họa (GUI) bao gồm các mục menu và bảng điều hướng. Nó sử dụng một ví dụ về một cuộc chạy Onroad Quy mô quốc gia để chứng minh MOVES GUI. Đây là một nơi tuyệt vời để bắt đầu nếu bạn mới để di chuyển và không quen thuộc với giao diện đồ họa.

II. Cài đặt

Để cài đặt được phần mềm người dùng phải cài đặt thêm 2 phần mềm phụ trợ là Java và My SQL.

Đây là giao diện sau khi cài đặt phần mềm MOVES 2014a phiên bản mới nhất hoàn tất.

 

 

giao diện Phần mềm mô phỏng phát thải
Giao diện phần mềm mô phỏng phát thải Moves 2014a

Tải tại đây:

Link download phần mềm mô phỏng phát thải MOVES 2014a 

Link download hướng dẫn sử dụng Phần mềm mô phỏng phát thải MOVES 2014a 

Link download thiết kế tham khảo của Phần mềm mô phỏng phát thải MOVES 2014a

5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận với Facebook