Giáo Trình Đánh Giá Tác Động Môi Trường – Hoàng Hưng

I. Giới thiệu Giáo trình Đánh giá Tác Động Môi Trường_Hoàng Hưng

Giáo Trình Đánh Giá Tác Động Môi Trường_Hoàng Hưng biên soạn trên cơ sở tập hợp những văn bản pháp quy có liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, thu nhập những thông tin, những hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường của Bộ khoa học công nghệ và môi trường, những lý thuyết cơ bản có liên quan đến đánh giá tác động môi trường trong lĩnh vực động lực học dòng sông, trên lĩnh vực thủy lợi và năng lượng…

Giáo Trình Đánh Giá Tác Động Môi Trường_Hoàng Hưng
Giáo Trình Đánh Giá Tác Động Môi Trường_Hoàng Hưng

II. GIỚI THIỆU

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

1. Khái niệm về đánh giá tác động môi trường

2. Vài nét về lịch sử của Đánh giá tác động Môi trường

3. Việc thực hiện ĐTM ở một số nước trên thế giới

4. Đánh giá tác động lũy tích và phân tích rủi ro

5. Giám sát và đánh giá sau triển khai

CHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

1. Phương pháp danh mục các điều kiện môi trường

2. Phương pháp ma trận môi trường

3. Phương pháp chập bản đồ môi trường

4. Phương pháp mạng lưới

5. Phương pháp mô hình

6. Phương pháp phân tích chi phí – lợi ích mở rộng

CHƯƠNG III: TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG DO CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI – THỦY ĐIỆN

1. Phân tích tính toán đường cong mặt nước khi bồi lắng

2. Tính toán sơ bộ thể tích bồi lắng trong hồ chứa

3. Tính xí lở ở hạ lưu đập

4. Phân tich đánh gia tác động môi trường cho những công trình có dạng bậc thang phức tạp

5. Khoảng cách bão hòa trong quá trình diễn biến dòng sông

6. Tác động môi trường của việc cắt dòng sông cong

7. Cơ sở lý luận để phán đoán sự diễn biến dòng rẽ khi tiến hành công tác đánh giá tác động môi trường

CHƯƠNG IV: TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN VÀ LƯỚI ĐIỆN

1. Tác động đến môi trường của các dự án nhiệt điện

2. Tính toán sự phát tán không khí ô nhiễm do hoạt động công nghiệp

3. Những điều cần lưu ý khi tính toán về khí thải độc hại ở các khu công nghiệp, khu dân cư

4. Tác động đến môi trường của các dự án lưới điện

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook