Giáo Dục Môi Trường Địa Phương Thông Qua Môn Địa Lý Việt Nam – Đậu Thị Hoà

I. GIỚI THIỆU

Giáo Dục Môi Trường Địa Phương Thông Qua Môn Địa Lý Việt Nam – Đậu Thị Hoà với mục đích nâng cao chất lượng dạy học địa lý Việt Nam cũng như để cung cấp cho học sinh những tri thức cơ bản về môi trường địa phương, tìm những biện pháp giáo dục môi trường khả thi trong điều kiện nhà trường, thầy và trò ở các địa phương nước ta hiện nay và để kích thích lòng yêu quê hương đất nước của học sinh, làm ho các em nhận rõ trách nhiệm của mình đối với công cuộc xây dựng cuộc sống bền vững ở địa phương mình.

Giáo Dục Môi Trường Địa Phương Thông Qua Môn Địa Lý Việt Nam - Đậu Thị Hoà
Giáo Dục Môi Trường Địa Phương Thông Qua Môn Địa Lý Việt Nam – Đậu Thị Hoà

 II. MỤC LỤC

Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc giáo dục môi trường địa phương qua môn địa lý Việt Nam ở trường phổ thông

1.1. Môi trường và môi trường địa phương

1.2. Tại sao cần phải giáo dục môi trường

1.3. Giáo dục môi trường và giáo dục môi trường địa phương

Chương 2: Nội dung và phương pháp giáo dục môi trường địa phương qua môn địa lý Việt Nam

2.1. Vai trò của bộ môn địa lý Việt Nam trong việc giáo dục môi trường và giáo dục môi trường địa phương

2.2. Những vấn đề về môi trường địa phương cần được đưa vào chương trình địa lý Việt Nam để giáo dục môi trường cho học sinh

2.3. Các hình thức và phương pháp giáo dục môi trường địa phương qua môn địa lý Việt Nam

Chương 3: Một số ví dụ để giáo dục môi trường địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng qua môn địa lý Việt Nam

3.1. Những cơ sở thực tiễn của địa phương Đà Nẵng để lựa chọn kiến thức và phương pháp giáo dục môi trường địa phương

3.2. Những kiến thức và phương pháp giáo dục môi trường địa phương Đà Nẵng thông qua môn địa lý Việt Nam

3.3. Một số bài dạy cụ thể

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook