Giáo trình Đánh Giá Môi Trường Chiến Lược

I. Giới thiệu Giáo trình Đánh Giá Môi Trường Chiến Lược

Giáo trình Đánh Giá Môi Trường Chiến Lược do trung tâm quốc tế về quản lý môi trường (ICEM) cung cấp do ban thư kí Ủy hội Sông Mê-kong (MRCS) nhằm hỗ trợ xây dựng đânhs giá môi trường chiến lược (SEA) cho cá đề xuất xây dựng đập trên dòng chính thuộc hạ lưu Sông Mê-kong.

Mặc dù SEA được thực hiện trong quá trình cộng tác giữa ban thư ký Ủy hội Sông Mê-kong, các ủy ban Mê-kong quốc gia của 4 nước, xã hội dân sự, khu vực tư nhân và các nhóm lợi ích khác, tài liệu này do nhóm tư vấn SEA xây dựng chỉ nhằm hỗ trợ Ban Thư kí Ủy hội Sông Mê-kong như là một phần của công tác tập hợp thông tin. Các quan điểm, kết luận và kiến nghị trong tài liệu này không phải là những quan điểm của Ủy hội sông Mê-kong. Quan điểm, kết luận và kiến nghị của Ủy hội sông Mê-kong chỉ được trình bày trong các báo cáo Ủy hội.

Giáo trình Đánh Giá Môi Trường Chiến Lược
Giáo trình Đánh Giá Môi Trường Chiến Lược

Mặc dù SEA được thực hiện trong quá trình cộng tác giữa ban thư ký Ủy hội Sông Mê-kong, các ủy ban Mê-kong quốc gia của 4 nước, xã hội dân sự, khu vực tư nhân và các nhóm lợi ích khác, tài liệu này do nhóm tư vấn SEA xây dựng chỉ nhằm hỗ trợ Ban Thư kí Ủy hội Sông Mê-kong như là một phần của công tác tập hợp thông tin. Các quan điểm, kết luận và kiến nghị trong tài liệu này không phải là những quan điểm của Ủy hội sông Mê-kong. Quan điểm, kết luận và kiến nghị của Ủy hội sông Mê-kong chỉ được trình bày trong các báo cáo Ủy hội.

II. MỤC LỤC

BÀI 1 – GIỚI THIỆU VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

So sánh SEA và EIA cấp dự án

ưu điểm (sử dụng) của SEA

Khó khăn (cản trở) đối với SEA

Ví dụ về yêu cầu của SEA

Kết luận

BÀI 2 – PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT

Phương pháp đánh giá môi trường chiến lược

Chỉ báo

Phương án

Giảm nhẹ

Kỹ thuật tiến hành SEA

Link download

>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook