Cơ Sở Cảnh Quan Học Của Việc Sử Dụng Hợp Lý TNTN, BVMT Lãnh Thổ VN – Phạm Hoàng Hải

I. Giới thiệu Giáo trình Cơ Sở Cảnh Quan Học

Giáo trình Cơ Sở Cảnh Quan Học Của Việc Sử Dụng Hợp Lý TNTN, BVMT Lãnh Thổ VN – Phạm Hoàng Hải miêu tả chi tiết các quy luật và đặc điểm đặc trưng các tổng hợp thể tự nhiên (các cảnh quan) nhiệt đới, gió mùa Việt Nam, trên cơ sở một hệ thống phân loại được nghiên cứu gần đây, tương đối thống nhất cho toàn lãnh thổ, đồng thời theo các miền, các vùng cảnh quan riêng biệt. Đặc biệt các nghiên cứu này đã đề cập một cách khá đầy đủ, sâu sắc những biến đổi của tự nhiên nói chung và cảnh quan nói riêng dưới tác động, các hoạt động sản xuất của con người; đưa ra các giải pháp, các hướng tiếp cận khoa học tin cậy sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Giáo trình Cơ Sở Cảnh Quan Học Của Việc Sử Dụng Hợp Lý TNTN, BVMT Lãnh Thổ VN
Cơ Sở Cảnh Quan Học Của Việc Sử Dụng Hợp Lý TNTN, BVMT Lãnh Thổ VN (NXB Giáo Dục 1997) – Phạm Hoàng Hải

II. Mục lục Giáo trình Cơ Sở Cảnh Quan Học

PHẦN MỘT: ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VIỆT NAM – THÀNH PHẦN VÀ YẾU TỐ CƠ BẢN THÀNH TẠO CẢNH QUAN

Chương I: Đặc điểm địa chất – kiến tạo và vai trò của nó trong việc hình thành nền cảnh quan.

Chương II: Đặc điểm địa hình – nhân tố quan trọng trong hình thành và phát triển cảnh quan Việt Nam.

Chương III: Đặc điểm khí hậu – nhân tố chính quyết định tính chất nhiệt đới gió mùa của cảnh quan Việt Nam.

Chương IV: Đặc điểm thủy văn, hải văn nhân tố quan trọng trong chuyển hóa vật chất của cảnh quan Việt Nam.

Chương V: Đặc điểm đất Việt Nam và vai trò của nhân tố đất trong thành tạo và phát triển cảnh quan Việt Nam.

Chương VI: Đặc điểm giới sinh vật và vai trò của chúng trong sự hình thành và phát triển cảnh quan nhiệt đới gió mùa Việt Nam.

Chương VII: Tác động của con người đến việc hình thành và phát triển cảnh quan hiện đại.

PHẦN HAI: ĐẶC ĐIỂM CẢNH QUAN – CƠ SỞ KHOA HỌC QUAN TRỌNG TRONG NGHIÊN CỨU VÀ SỬ DỤNG TỔNG HỢP LÃNH THỔ

Chương I: Những vấn đè lý luận nghiên cứu cảnh quan chung và cảnh quan nhiệt đới gió mùa Việt Nam.

Chương II: Xây dựng bản đồ cảnh quan Việt Nam tỷ lệ 1/1000.000.

Chương III: Phân tích cảnh quan đới gió mùa Việt Nam cho mục đích sử dụng hợp lý Tài nguyên, Bảo vệ môi trường.

Chương VI: Phân vùng cảnh quan Việt Nam.

PHẦN BA: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CẢNH QUAN VIỆT NAM

Chương I: Đánh giá cảnh quan.

Chương II: Ứng dụng kết quả nghiên cứu cảnh quan cho việc sử dụng hợp lý tài nguyên ở Việt Nam.

KẾT LUẬN

Link download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook