Giáo trình Hóa Học Môi Trường – Phạm Thị Mai Thảo

I. Giới thiệu Giáo trình Hóa Học Môi Trường

Giáo trinh Hóa Học Môi Trường – Phạm Thị Mai Thảo nghiên cứu về nguồn gốc, các chu trình biến đổi của các chất hóa học và ảnh hưởng của hoạt động con người đến môi trường không khí, đất và nước. Giúp chúng ta biết cách nào để ngăn ngừa các hoạt động gây ô nhiễm. Giúp biết được với nồng độ và liều lượng của các chất hóa học hiện diện trong tự nhiên.

Giáo trình Hóa Học Môi Trường
Giáo trình Hóa Học Môi Trường

II. MỤC LỤC

GIỚI THIỆU CHUNG

CHƯƠNG 1. HÓA HỌC CỦA KHÍ QUYỂN (ATMOSPHERE CHEMISTRY)

1 Thành phần của khí quyển

2 Sự phân tầng của khí quyển

3 Hóa học khí quyển của Cacbon, các hợp chất Nito và lưu huỳnh

3.1. Metan (CH4) và cacbon monoxit (CO)

3.2. Các hợp chất Nito

4 Các hợp chất lưu huỳnh trong khí quyển

5 Các khí nhân tạo gây ô nhiễm không khí

6 Hiệu ứng nhà kính

7 Tầng Ozon

8 Mưa axit

9 Sương khói quang hóa (Photochemical Smog)

CHƯƠNG 2. HÓA HỌC CỦA ĐỊA QUYỂN (SOIL CHEMISTRY)

1. Các nguyên tố hóa học trong đất

2. Các nguyên tố đa lượng

2.1 Nito

2.2 Photpho

2.3 Kali

2.4 Canxi và Magie

2.5 Lưu huỳnh

3. Nguyên tố vi lượng trong đất

4. Tính chất hóa học của dung dịch đất

4.1. Tính đệm của dung dịch đất

4.2. Đệm do tác đụng trao đổi cation trong đất

4.3. Tác dụng đệm của các axit và muối của chúng trong đất

4.4. Đệm do tác dụng của Al3+ linh động

4.5. Đệm do dung dịch đất chứa một số chất có khả năng trung hòa

5. Tính chất của đất

5.1. Khả năng trao đổi ion

5.2. Khả năng hấp thụ

5.3. Độ pH của đất

6. Sự trao đổi các khí nhà kính giữa đất và khí quyển

CHƯƠNG 3. HÓA HỌC CỦA THỦY QUYỂN ( WATER CHEMISTRY)

1. Tính chất hóa học của nước tự nhiên và nước biển

1.1. Nước tự nhiên (Natural Water)

1.2. Nước biển (Sea water)

2. Các thông số đánh giá mức độ ô nhiễm nước

2.1  Độ đục

2.2. Độ màu (Color)

2.3. pH

2.4. Độ axit (Acidity)

2.5. Độ kiềm (Alkalidity)

2.6. Độ cứng (Hardness)

2.7. DO (Dissolved Oxygen)

2.8. BOD/COD (Biochemical Oxygen Demand/ Chemical Oxygen Demand)

2.9. Nito (Nitrogen)

2.10. Chất rắn (Solid)

2.11. Sắt (Iron)

2.12. Mangan (Manganese)

2.13. Sunfat và photpho

2.14. Các chỉ tiêu vi sinh

CHƯƠNG 4. CÁC CHU TRÌNH TRONG TỰ NHIÊN

1 Tổng quan

2 Vòng tuần hoàn nước

3 Chu trình cacbon

4 Chu trình oxy

5 Chu trình Nitow

6 Chu trình Photpho

7 Chu trình Sunfua

Link download

>>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook