Giáo trình Độc Học, Môi Trường Và Sức Khỏe Con Người – Trịnh Thị Thanh

I. Giới thiệu Giáo trình Độc Học, Môi Trường Và Sức Khỏe Con Người

Giáo trình Độc Học, Môi Trường Và Sức Khỏe Con Người – Trịnh Thị Thanh được biên soạn nhằm mục đích đào tạo học viên về:

  • Cơ chế xâm nhập các độc chất vào cơ thể con người thông qua các con đường hấp thụ, phân bố và đào thải.
  • Liên kết các kiến thức về thực tế môi trường với các kiến thức khoa học có liên quan về độc học.
  • Các nguyên tắc cơ bản để xây dựng, thiết kế các nghiên cứu về độc học, môi trường và sức khỏe con người.
  • Độc Học, Môi Trường Và Sức Khỏe Con Người - Trịnh Thị Thanh
    Độc Học, Môi Trường Và Sức Khỏe Con Người – Trịnh Thị Thanh

    II. MỤC LỤC

  • Chương I: Một sô khái niệm cơ bản về độc học, môi trường và sức khoẻ con người

1.1. Định nghĩa Độc học, Độc học, môi trường và sức khoẻ con người

1.2. Một sô khái niệm và nguyên tắc cơ bản Chất nguy (độc chất)

1.3. Phân loại chất thải nguy hại

Chương II: Các dạng độc chất

2.1. Độc chất lý, hóa

2.2. Độc chất sinh học

Chương III: Sự hấp thụ, phân bố và đào thải

3.1. Giới thiệu chung

3.2. Màng tế bào

3.3. Hấp thụ độc chất qua da

3.4. Hấp thụ độc chất qua phổi

3.5. Hấp thụ độc chất qua màng ruột

3.6. Chuyển hóa độc chất

3.7. Các độc chất kết hợp với protein

3.8. Đào thải các độc chất

3.9. Tốc độ hấp thu

Chương IV: Các yếu tố ảnh hưởng đến độc tính

4.1. Bản chất hóa chất và các tính chất lý hóa của chúng

4.2. Điều kiện tiếp xúc

4.3. Loài, giới tính, độ tuổi và các yếu tô’ di truyền tại thời điểm tiếp xúc

4.4. Tình trạng của sinh vật tại thòi điểm tiếp xúc

4.5. Sự có mặt của các hóa chất trong cơ thể sinh vật, trong môi trường và thòi gian tiếp xúc

4.6. Chấp nhận hay thích ứng

4.7. Các yếu tô” môi trường có thể ảnh hưởng đến đáp ứng đối với một hóa chất

Chương V: Đánh giá độ an toàn

5.1. Giới thiệu chung

5.2. Thiết kê thí nghiệm

Chương VI: Đánh giá nguy cơ của độc chất

6.1. Xác định mối nguy cơ và các hình thức tác dụng của độc chất

6.2. Các nghiên cứu độc học trên cơ thể động vật

6.3. Bệnh học, triệu chứng lâm sàng và quá trình phát triển nhiễm độc nghề nghiệp

6.4. Khả năng gây ung thư

6.5. Đánh giá về liều lượng – đáp ứng

6.6. Một số phương pháp đánh giá tác động gây hại đến cơ thể sống

Chương VII: Ảnh hưởng của một số chất nguy hại tới sức khoẻ con người

7.1. Một số bệnh do ô nhiễm môi trường

7.2. Một số ví dụ về hậu quả của chất gây nguy hại xảy ra trên thế giới và Việt Nam

Link download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (9 bình chọn)

Bình luận với Facebook