Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí – Võ Chí Chính

I. Giới thiệu giáo trình Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí

Giáo trình Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí do Võ Chí Chính biên soạn trình bày những kiến thức cơ bản về không khí, môi trường không khí và chọn thông số tính toán cho các hệ thống điều hòa, cân bằng nhiệt và cân bằng ẩm, bức xạ mặt trời qua kính thực tế.

Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí
Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí

II. MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ KHÔNG KHÍ ẨM

1.1. Không khí ẩm

1.2. Các thông số của không khí ẩm

1.2.1. Áp suất

1.2.2. Khối lượng riêng và thể tích riêng

1.2.3. Độ ẩm

1.2.4. Dung ẩm

1.2.5. nhiệt độ

1.2.6. Entanpi

1.3. Đồ thị I-d và d-t của không khí ẩm

1.3.1. Đồ thị I-d

1.3.2. Đồ thị d-t

1.4. Một số quá trình cơ bản trên đồ thị I-d

1.4.1. Quá trình thay đổi trạng thái của không khí

1.4.2. Quá trình hòa trộn hai dòng không khí

CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ VÀ CHỌN THÔNG SỐ TÍNH TOÁN CHO CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA

2.1. Ảnh hưởng của môi trường tới con người và sản xuất

2.1.1. Ảnh hưởng của môi trường tới  con người

2.1.2.  Ảnh hưởng của môi trường đến sản xuất

2.2. Phân loại hệ thống điều hòa không khí

2.2.1. Định nghĩa

2.2.2.Phân loại các hệ thống điều hòa không khí

2.3. Chọn thông số tính toán các hệ thống điều hòa không khí

2.3.1. Chọn nhiệt độ và độ ẩm tính toán

2.3.2. Chọn tốc độ không khí tính toán trong phòng

2.3.3. Độ ồn cho phép trong phòng

2.3.4. nồng độ các chất độc hại

CHƯƠNG 3: CÂN BẰNG NHIỆT VÀ CÂN BẰNG ẨM

3.1. Phương trình cân bằng nhiệt

3.2. Xác định lượng nhiệt thừa Qt

3.2.1. Nhiệt do máy móc thiết bị điện tỏa ra Q1

3.2.2. Nhiệt tỏa ra từ các nguồn sáng nhân tạo Q2

3.2.3. Nhiệt do người tỏa ra Q3

3.2.4. Nhiệt do sản phẩm mang vào Q4

3.2.5. Nhiệt tỏa ra từ bề mặt thiết bị nhiệt Q5

3.2.6. Nhiệt do bức xạ mặt trời vào phòng Q6

3.2.7. Nhiệt do lọt không khí vào phòng Q7

CHƯƠNG 4: LẬP VÀ TÍNH TOÁN SƠ ĐỒ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

4.1. Tính toán các sơ đồ điều hòa không khí theo đồ thị I-d

4.2. Tính toán các sơ đồ điều hòa không khí theo đồ thị d-t

CHƯƠNG 5: LỰA CHỌN HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

5.1. Cơ sở lựa chọn máy điều hòa không khí

5.2. Các hệ thống điều hòa hiện đại

CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN VÀ PHÂN PHỐI KHÔNG KHÍ

6.1. Thiết kế hệ thống kênh gió

6.2. Thiết kế hệ thống miệng thổi và miệng hút

CHƯƠNG 7: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN NƯỚC

CHƯƠNG 8: THÔNG GIÓ

CHƯƠNG 9: TIÊU ẨM VÀ LỌC BỤI

Download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận với Facebook