Nghiên cứu đề xuất một số cơ chế, chính sách quản lý môi trường đồng bằng sông Hồng _ TS. Nguyễn Văn Tài

Cơ chế , chính sách quản lý môi trường 

I. GIỚI THIỆU

Nghiên cứu đề xuất một số cơ chế, chính sách quản lý môi trường đồng bằng sông Hồng _ TS. Nguyễn Văn Tài

Mục đích của báo cáo này là nghiên cứu một số biện pháp, đề xuất một số cơ chế, chính sách quản lý môi trường của đồng bằng sông Hồng.

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

chính sách quản lý môi trường
Nghiên cứu đề xuất một số cơ chế, chính sách quản lý môi trường đồng bằng sông Hồng _ TS. Nguyễn Văn Tài

TÓM TẮT

– Cùng với cả nước khu vực đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) cũng đạt đến những bước tiến quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Với diện tích khoảng 14.800km2, dân số khoảng 17,5 triệu người, ĐBSH là vùng kinh tế đầu tàu ở miền Bắc.

– Tuy nhiên mặt trái của phát triển kinh tế là sự ô nhiễm môi trường. Môi trường đất, nước và không khí trong khu vực đã và đang bị suy thoái, môi trường nước biển ven bờ có dấu hiệu xuống cấp. Qua khảo sát điều tra hiện trạng môi trường khu vực ĐBSH nhìn chung vẫn còn khá tốt, chưa đến mức nguy hại, đe dọa nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân. Tuy nhiên cục bộ tại một số khu vực dân cư như các đô thị, các làng nghề, ô nhiễm môi trường đã đến mức báo động.

– Trước tình hình đó, việc nghiên cứu triển khai các  giải pháp bảo vệ môi trường môi trường là hết sức cần thiết. Mục đích của báo cáo này là nghiên cứu một số biện pháp, chính sách trong quản lý môi trường ĐBSH.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook