Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 4_2011

I. Giới thiệu Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 4_2011

Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 4_2011 viết về các nội dung Chiến lược nào cho bối cảnh biến đổi khí hậu và cạn kiệt tài nguyên, Quản trị môi trường và kiểm soát ô nhiễm, Chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến 2020, tầm nhìn đến 2030,

 1.  UBTV Quốc họi giám sát khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường, Hướng dẫn thực hiện tính phí BVMT đối với khai thác khoáng sản, Biến đổi khí hậu,  Các chính sách phát triển khác, Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật và hành chính trong lĩnh vực tài nguyên – môi trường, quý IV -2011.
 2. Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 4_2011
  Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 4_2011

II.MỤC LỤC

 1. 1. Chiến lược nào cho bối cảnh biến đổi khí hậu và cạn kiệt tài nguyên
 2. 2. Quản trị tài nguyên rừng và đa dạng sinh học
 3. 2.1 Quốc hội thông qua nghị quyết kết thúc thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
 4. 2.2 Hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
 5. 2.3 Tăng cường, chấn chỉnh hoạt động của lực lượng kiểm lâm
 6. 2.4 Bình luận chính sách: Trao quyền cho người dân sẽ bảo vệ rừng tốt hơn
 7. 2.5 Đàm phán vòng 2 hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) về chương trình hành động thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại gỗ.
 8. 3. Quản trị môi trường và kiểm soát ô nhiễm
 9. 3.1 Quốc hội công bố kết quả giám sát chinh sách và pháp luật môi trường tại các khu kinh tế và làng nghề
 10. 3.2 Tạm dừng xây dựng đề án kinh tế hóa ngành tài nguyên môi trường
 11. 3.3 hướng dẫn thi hành luật thuế bảo vệ môi trường
 12. 4. Quản trị tài nguyên khoáng sản
 13. 4.1 Chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến 2020, tầm nhìn đến 2030
 14. 4.2 UBTV Quốc họi giám sát khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường
 15. 4.3 Hướng dẫn thực hiện tính phí BVMT đối với khai thác khoáng sản
 16. 4.4 Điều tra tiềm năng tài nguyên quặng bauxite, quặng sắt laterit miền Nam Việt Nam
 17. 4.5 Tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình: Yêu cầu cấp thiết đối với công nghiệp khai khoáng
 18. 5. Biến đổi khí hậu
 19. 5.1 Chiến lược quốc gia về biển đổi khí hậu
 20. 6. Các chính sách phát triển khác
 21. 6.1 Xác định 16 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 – 2015
 22. 6.2 Vấn đề di dân định cư dự án thủy điện Sơn La và Tuyên Quang
 23. 6.3 Thỏa thuận nghiên cứu thêm tác động phát triển thủy điện trên dòng chính Mê Kông
 24. 7. Tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật và hành chính trong lĩnh vực tài nguyên – môi trường, quý IV -2011
 25. Download

Rate this post

Bình luận với Facebook