Bài giảng Phân Tích Môi Trường – Hoàng Văn Hưng

I. Giới thiệu Bài giảng Phân Tích Môi Trường

Bài giảng Phân Tích Môi Trường – Hoàng Văn Hưng cung cấp các kiến thức về chỉ thị môi trường, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng môi trường, phương pháp xử lý và phân tích các thông số chất lượng môi trường, đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong phân tích môi trường.

Bài giảng Phân Tích Môi Trường
Bài giảng Phân Tích Môi Trường

II.MỤC LỤC

Chương 1: CHỈ THỊ MÔI TRƯỜNG VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHÁT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

I.1 Khái niệm về chỉ thị môi trường

I.2 Tiêu chuẩn chất lượng môi trường

Chương 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐẠC VÀ PHÂN TÍCH CÁC THÔNG SỐ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

II.1 Phương pháp vật lý

II.2 Phương pháp hóa học

II.2.1 Phương pháp khối lượng

II.2.2 Phương pháp phân tích thể tích

II.2.3 Phương pháp phân tích bằng công cụ

II.2.3.1 Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử

II.2.3.2 Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

II.2.3.3 Phương pháp quang phổ hấp thụ điện tử

II.2.3.4 Phương pháp phân tích theo phổ dao động

II.2.3.5 Phương pháp điện thế

II.2.3.6 Phương pháp sắc ký

Chương 3: XỨ LÝ MẪU

Chương 4: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TRONG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

Chương 5: CÁC BÀI THÍ NGHIỆM VÀ THỰC HÀNH

Download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook