Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 3 – Lâm Minh Triết

I. Giới thiệu Sổ Tay Hướng Dẫn Ô Nhiễm Môi Trường Tập 3

Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 3 – Lâm Minh Triết trình bày các giải pháp xử lý ô nhiễm phù hợp với điều kiện hiện nay của các cơ sở thuộc da tại thành Phố Hồ Chí Minh, nó cũng thích hợp cả cho các cơ sở sản xuất trong các khu công nghiệp tập trung.

Trong tập 3 với nội dung là “Xử lý ô nhiễm môi trường ngành thuộc da”; đây là ngành công nghiệp bao gồm các quá trình hóa lý phức tạp, đa dạng sử dụng nguồn nguyên liệu sống, hóa chất bao gồm chất vô cơ, hữu cơ, chất tổng hợp, chất tự nhiên. Ngành thuộc da tiêu thụ một lượng nước rất lớn  từ 80 – 100 m3 nước/1 tấn da tươi. Ngoài ô nhiễm hữu cơ, cặn lơ lửng nước thải thuộc da còn chứa kim loại nặng, độ kiềm và hàm lượng muối cao. Nếu không được xử lý nước thải này sẽ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường gồm 10 tập:

Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 3 - Lâm Minh Triết
Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 3 – Lâm Minh Triết

II.MỤC LỤC

1. CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG THUỘC DA

1.1 Sơ đồ khối công nghệ sản xuất

1.2 Các tác nhân ô nhiễm chính của ngành thuộc da

1.3 Các chỉ tiêu ô nhiễm chỉ thị và tiêu chuẩn kiểm soát

2. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ Ô NHIỄM

2.1 Sơ đồ các hệ thống xử lý

2.2 Giải thích các khái niệm cơ bản

3. CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ Ô NHIỄM THỰC TIỄN

3.1 Giải pháp xử lý

4. BẢNG KHAI TOÁN KINH PHÍ

4.1 Khái toán công trình xử lý nước thải đối với cơ sở quy mô nhỏ có lưu lượng khoảng 10 -20 m3/ngay (từ 100 – 300kg da/ngày)

4.2 Khái toán công trình xử lý nước thải đối với nhà máy sản xuất quy mô nhỏ có lưu lượng khoảng 300m3/ngày ( tư 2-4 tấn da/ngày)

5. DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ TƯ VẤN

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook