Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 2 – Phạm Tiến Dũng

I. Giới thiệu Sổ tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường tập 2

Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 2  – Phạm Tiến Dũng nhằm cung cung cấp các kiến thức về đặc điểm của khói thải lò hơi đốt củi, than đá, dầu FO, các tác động đến môi trường của khói thải lò hơi, các biện pháp giảm ô nhiễm do khói lò hơi,giảm ô nhiễm cho lò đốt dầu FO, những chú ý khi cấu trúc ngọn ống khói.

Sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiểm môi trường gồm 10 tập:

Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 2 - Phạm Tiến Dũng
Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 2 – Phạm Tiến Dũng

II.MỤC LỤC

I-ĐẶC ĐIỂM CỦA KHÓI THẢI  LÒ HƠI

1-1. ĐẶC ĐIỂM KHÓI THẢI LÒ HƠI  ĐỐT CỦI

I- 2. ĐẶC ĐIỂM KHÓI THẢI LÒ HƠI ĐỐT THAN ĐÁ

I- 3. ĐẶC ĐIỂM KHÓI THẢI LÒ HƠI ĐỐT DẦU F.O

II-CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRUỒNG CỦA KHÓI THẢI LÒ HƠI 

II- 1. CÁC CHẤT Ô NHIỄM TRONG KHÓI THẢI LÒ HƠI

II-2. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHẤT Ô NHIỄM

II-3 TIÊU CHUẨN KIỂM SOÁT KHÓI THẢI LÒ HƠI

III-CÁC BIỆN PHÁP GIẢM Ô NHIỄM DO KHÓI LÒ HƠI       

III- 1 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NGĂN NGỪA Ô NHIỄM   

III-2 GIẢM Ô NHIỄM CHO LÒ HƠI ĐỐT NHIÊN LIỆU RẮN

VÍ DỤ  Tính kích thước buồng lắng bụi cho lò hơi đốt than có lượng tiêu hao than là 50kg/h

VÍ DỤ  Tính thiết bị lọc khói cho lò hơi đốt củi có lượng tiêu hao củi đơn vị là 100kg/h

III-3 :GIẢM Ô NHIỄM CHO LÒ HƠI ĐỐT DẦU  F.0  

VÍ DỤ  Tính toán chiều cao ống khói cho lò hơi đốt dầu F.0 với lượng dầu đốt 60 kg/h

VÍ DỤ Tính toán thiết bị lọc hơi S02 chơ khói thải lò hơi đốt dầu F.0 với lượng dầu đốt 60 kg/h

IV – NHỮNG CHÚ Ý KHI  CẤU TRÚC NGỌN ỐNG KHÓI     

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook