Giáo Trình Vi Sinh Học Môi Trường – Ngô Tự Thành

I. Giới thiệu Giáo Trình Vi sinh Học Môi Trường

Giáo Trình Vi Sinh Học Môi Trường – Ngô Tự Thành cung cấp những hiểu biết cơ bản về vi sinh vật như: vi sinh vật là gì, đặc tính chung của chúng, vai trò của chúng trong tự nhiên và trong đời sống sản xuất của con người, cấu tạo và chức năng của 2 loài tế bào vi sinh vật ( procaryot và eucargot) ,…

Giáo Trình Vi Sinh Học Môi Trường - Ngô Tự Thành
Giáo Trình Vi Sinh Học Môi Trường – Ngô Tự Thành

II. MỤC LỤC

1          Những khái niệm cơ bản về vi sinh vật

1.1       Vi sinh vật trong tự nhiên, trong đời sống, sản xuất của con người

1.2       Cấu trúc và chức năng của tế bào Procaryot

1.3       Dinh dưỡng của vi sinh vật

1.4       Các chu trình sinh địa hóa

2          Giới thiệu một số nhóm vi sinh vật

2.1       Một số nhóm vi khuẩn

3          Vi sinh vật và xử lý môi trường ô nhiễm

3.1       Một số khái niệm căn bản về xử lý sinh học môi trường ô nhiễm

3.2       Khả năng của vi sinh vật phân hủy một số nhóm chất

3.3       Sự phân hủy sinh học một số chất đặc biệt

3.4       Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phân hủy sinh học

3.5       Xử lý In situ đối với nước ngầm

3.6       Phục hồi sinh học pha bùn

3.7       Phục hồi sinh học pha rắn

3.8       Xử lý sinh học pha khí

3.9       Xử lý sinh học chất thải rắn hữu cơ

3.10    Xử lý nước và xử lý nước thải

4          Vi sinh vật và bảo vệ môi trường

Chỉ mục

Tham gia đóng góp

Tải Giáo Trình Vi Sinh Học Môi Trường – Ngô Tự Thành: Link download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook