Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 7 – Lê Quang Hân

I. Giới thiệu Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 7

Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 7  – Lê Quang Hân có chủ đề “Xử lý ô nhiễm ngành chế biến thực phẩm”.

Công nghệ chế biến của ngành này ngày càng được nâng cấp cải tiến tạo ra sản phẩm với chất lượng ngày càng cao đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài nước tuy nhiên vẫn chưa chú trọng tới vấn đề ô nhiễm môi trường. Tài liệu giúp các cơ sở chế biến môi trường với quy mô tiểu thủ công nghiệp có thể khắc phục ô nhiễm, góp phần bảo vệ môi trường.

Sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiểm môi trường gồm 10 tập:

Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 7 - Lê Quang Hân
Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 7 – Lê Quang Hân

II.MỤC LỤC

Phần 1: Các vấn đề môi trường của ngành CBTP TTCN tại TPHCM  

1.1.      Sơ đồ khôi công nghệ sản xuất

1.2.      Bảng tóm tắt các tác nhân ô nhiễm chính

Phần 2: Các phương pháp xử lý ô nhiễm 

2.1.      Khí thải

2.2.      Chất thải rắn

2.3.      Nước thải

Phần 3: Các giải pháp xử lý ô nhiễm thực tiễn ngành CBTP TTCN 

3.1.      Đặc điểm chung của các cơ sở sản xuất CBTP TTCN

3.2.      Đặc trưng nước thải

3.3.      Yêu cầu mức độ xử lý

3.4.      Lược giải công nghệ xử lý

3.5.      Tính toán thiết kê

3.6.      Sơ đồ hình khối hệ xử lý dạng Modul

3.7.      Sơ đồ công nghệ hệ xử lý nước thải

Phần 4: Bảng khái toán kinh phí  

4.1.      Khái toán kinh phí

4.2.      Chi phí xử lý 1m3 nước thải

Phần 5: Danh mục các đơn vị tư vấn

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook