Giáo Trình Độc Học Môi Trường – Nguyễn Thị Phương Anh

I. Giới thiệu về Giáo trình Độc Học Môi Trường

Giáo Trình Độc Học Môi Trường – Nguyễn Thị Phương Anh cung cấp các khái niệm cơ bản về độc học, độc học môi trường, các nguyên lý của độc học, độc học của một số tác nhân gây ô nhiễm môi trường.

Giáo Trình Độc Học Môi Trường - Nguyễn Thị Phương Anh
Giáo Trình Độc Học Môi Trường – Nguyễn Thị Phương Anh

II. Mục lục Giáo trình Độc Học Môi Trường

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG
1.1. Khái niệm về độc chất học.

1.1.1. Độc học

1.1.2. Độc học môi trường

1.1.3. Độc chất

1.1.4. Tính độc

1.2. Quan hệ giữa liều lượng và đáp ứng

1.2.1. Liều lượng

1.2.2. Đáp ứng

1.2.3. Mối quan hệ giữa liều lượng và đáp ứng

1.2.4. Đánh giá độc tính cấp tính

1.2.5. Đánh giá độc tính mãn tính

1.2.6. Yếu tố áp dụng AF

1.2.7. Tham số an toàn cho người

Chương 2 : NGUYÊN LÝ CỦA ĐỘC HỌC
2.1. Nguyên tắc chung trong nghiên cứu độc học

2.1.1. Hai khả năng gây tác động của độc chất

2.1.2. Độc học nghiên cứu dựa trên hiệu ứng dưới tử vong và trên tử vong

2.1.3. Độc học nghiên cứu sự tương tác giữa các độc chất

2.2. Phương thức chất độc đi vào cơ thể

2.2.1. Quá trình hấp thụ

2.2.2. Quá trình phân bố

2.2.3. Quá trình chuyển hóa độc chất tại các cơ quan trong cơ thể

2.2.4. Quá trình tích tụ hoặc đào thải

2.2.5. Quá trình tích tụ

2.3. Tác động của chất độc đối với cơ thể sống

2.3.1. Các dạng tác động của độc chất

2.3.2. Phản ứng sơ cấp

2.3.3. Phản ứng sinh học

2.3.4. Phản ứng thứ cấp

2.3.5. Biểu hiện của phản ứng cấp tính

2.3.6. Độc học hô hấp

2.3.7. Ảnh hưởng của độc chất đến gan và men gan

2.3.8. Ảnh hưởng của chất độc đến thận

2.3.9. Ảnh hưởng của chất độc đến da

Chương 3: ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG
3.1. Độc học môi trường đất

3.1.1. Các dạng nhiễm độc trong môi trường đất

3.1.2. Quá trình lan truyền độc chất trong môi trường đất

3.1.3. Độc chất từ chất thải công nghiệp

3.1.4. Độc chất từ chất thải nông nghiệp

3.2. Độc học môi trường nước

3.2.1. Các dạng nhiễm độc trong môi trường nước

3.2.2. Quá trình lan truyền độc chất trong môi trường nước (hòa tan, bay hoi, kết tủa…)

3.2.3. Các yếu tố môi trường ảnh hưởng tới độc tính

3.2.4. Độc chất và ảnh hưởng của độc chất trong môi trường nước

3.3. Độc học môi trường khí

3.3.1. Các dạng nhiễm độc trong môi trường không khí

3.3.2. Quá trình lan truyền độc chất trong môi trường khí

3.3.3. Quá trình lan truyền độc chất trong môi trường không khí

3.3.4. Tác động gây hại của các độc chất có trong không khí

3.3.5. Độc chất do hoạt động đô thị và giao thông

3.3.6. Một số bệnh nghề nghiệp từ khí thải công nghiệp trong không khí

Chương 4: ĐỘC HỌC CỦA MỘT SỐ TÁC NHÂN GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
4.1. Độc học của một số tác nhân hóa học

4.1.1. Độc học của một số kim loại nặng

4.1.2. Độc học của một số dung môi chất hữu cơ

4.1.3. Độc học của chất hữu cơ tồn lưu khó phân hủy PoPs

4.2. Độc học của một số tác nhân sinh học

4.2.1. Độc học của một số động vật

4.2.2. Độc học của một số thực vật

4.2.3. Độc học của một số vi sinh vật

4.3. Độc học của một số tác nhân vật lý

4.3.1. Độc học của tác nhân nhiệt

4.3.2. Độc học của các tác nhân phóng xạ

Link download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook