Giáo trình Độc Học Môi Trường Tập 2-Phần Chuyên Đề – Lê Huy Bá

I. Giới thiệu Giáo trình Độc Học Môi Trường Tập 2

Giáo trình Độc Học Môi Trường Tập 2-Phần Chuyên Đề – Lê Huy Bá gồm 24 chương trình bày tổng quát về độc học môi trường, độc học môi trường Dioxin, khả năng hấp thụ, ảnh hưởng của kim loại nặng đến quá trình sinh trưởng của thực vật, độc học môi trường Cadmium, độc học môi trường của chì, độc học thủy ngân,… quản lý sự cố độc hại, độc học môi trường bệnh cúm gia cầm.

Giáo trình Độc Học Môi Trường Tập 2-Phần Chuyên Đề - Lê Huy Bá
Giáo trình Độc Học Môi Trường Tập 2-Phần Chuyên Đề – Lê Huy Bá

II. MỤC LỤC

Chương 0: Tổng quát về độc học môi trường (Ecotoxicology – an Overview)

Chương 1: Độc học môi trường dioxin (Ecotoxicology of Dioxin)

Chương 2: Độc học thuốc bảo vệ thực vật (Toxicology of Protectants)

Chương 3: Khả năng hấp phụ, phóng thích của keo sét–mùn đối với kim loại nặng trong bùn đáy kênh rạch TP HCM

Chương 4. Ảnh hưởng của kim loại nặng đến quá trình sinh trưởng của thực vật

Chương 5: Độc học môi trường cadmium

Chương 6: Độc học môi trường của chì (Ecotoxicology of lead)

Chương 7: Độc học môi trường Arsen (”’) (Ecotoxicology of Arsen)

Chương 8: Độc học thủy ngân (ecotoxicology of mercury)

Chương 9: Độc học môi trường của lưu huỳnh và hợp chất của nó (Ecotoxicology of Sulfur and its compounds)

Chương 10: Độc học môi trường amiăng (Ecotoxicology of Asbestos)

Chương 11: Độc học môi trường về bụi (Ecotoxicology of Dust)

Chương 12: Độc học môi trường về thuốc lá (Ecotoxicology of Tobacco)

Chương 13: Nhiễm độc qua thực phẩm (Poisoning by food and foodchain)

Chương 14. Độc tố cá nóc (Poisoning by tetraodontidea)

Chương 15: Độc học môi trường polyclobiphenyl (Ecotoxicology of PCBs)

Chương 16: Độc học môi trường thủy triều đỏ (Ecotoxicology of Red Tide)

Chương 17: Độc học môi trường sương mù quang hóa (Ecotoxicology of Photochemical smog)

Chương 18. Chất thải nguy hại (Hazard Wastes)

Chương 19: Độc học môi trường trong nhà, văn phòng (Ecotoxicology in House and Office)

Chương 20: Giới thiệu, thử nghiệm các mô hình trong tính toán lan truyền ô nhiễm

Chương 21: Mô hình hóa lan truyền đôc chất trong môi trường sinh thái đất phèn (Mathematical Model of Toxic ions in Soilecological Environment)

Chương 22. Quản lý sự cố độc hại môi trường (Ecotoxicological Risk Management)

Chương 23. Độc học môi trường bệnh cúm gia cầm H5N1

Link download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook