Bệnh Học Môi Trường – Võ Hưng

I. Giới thiệu Giáo trình Bệnh Học Môi Trường

Giáo trình Bệnh Học Môi Trường – Võ Hưng được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho học viên hệ Cao học chuyên ngành Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường những khái niệm cơ bản và các mối quan hệ chặt chẽ giữa môi trường và bệnh tật, từ đó giúp học viên có được những kiến thức cơ bản có thể định hướng trong việc đưa ra các giải pháp cải thiện môi trường, nâng cao sức khỏe con người và sức khỏe cộng đồng.

Ngoài ra, giáo trình còn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo của sinh viên và giảng viên chuyên ngành Khoa học môi trường – Bảo hộ lao động cũng như các ngành xã hội học, tâm lý, giáo dục học.

Giáo trình Bệnh Học Môi Trường - Võ Hưng
Bệnh Học Môi Trường – Võ Hưng

II. MỤC LỤC

Chương 1. Khái quát về hệ sinh thái người

1.1. Hệ sinh thái người

1.2. Ảnh hưởng của các yếu tố sinh thái đến con người

1.3. Tác động tương hỗ của con người và hệ sinh thái

Chương 2. Con người bình thường. Sức khỏe và bệnh tật

2.1. Quan niệm hiện nay về sức khỏe

2.2. Sức khỏe tinh thần

2.3. Stress

2.4. Stress nghề nghiệp

2.5. Sức khỏe sinh sản

Chương 3. Ô nhiễm và bệnh tật

3.1. Ô nhiễm

3.2. Quan niệm về bệnh

3.3. Bệnh do ô nhiễm

3.4. Lối sống vầ sự đam mê

Chương 4. Vệ sinh – các giải pháp tổng thể

4.1. Vệ sinh dinh dưỡng

4.2. Vệ sinh hoàn cảnh

4.3. Vệ sinh xã hội – đô thị

4.4. Sự thích nghi của người Việt Nam

4.5. Thể lực của người Việt Nam

Chương 5. Sơ lược về tổ chức lao động hợp lý

5.1. Khái niệm

5.2. Tiết kiệm

5.3. Khắc phục hiện tượng mệt mỏi quá sớm.

Link download

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook