Tài liệu Biến đổi khí hậu Sổ Tay Hướng Dẫn Cho Giáo Viên THCS & THPT

I. Giới thiệu Tài liệu Biến Đổi Khí Hậu

Tài liệu Biến Đổi Khí Hậu Sổ Tay Hướng Dẫn Cho Giáo Viên THCS & THPT – Nguyễn Anh Dũng như là một công cụ để giúp giáo viên dạy cho học sinh về biến đổi khí hậu và những ảnh hưởng của nó.

Để tiếp tục đưa nội dung hoạt động bảo vệ môi trường vào giáo dục trong nhà trường, Sở Giáo dục – Đào tạo phân phối tài liệu “Biến đổi khí hậu sổ tay hướng dẫn cho giáo viên THCS và THPT”. Theo đó, trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo các huyện, thành phố có kế hoạch phân phối tài liệu trên cho các trường THCS và THPT. Tài liệu này đưa vào thư viện nhà trường để mọi người có thể tham khảo. Hiệu trưởng các trường chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tài liệu trên và sử dụng tích hợp lồng ghép vào các môn như: Sinh học, Địa lý, Giáo dục công dân và một số bộ môn có liên quan.

Tài liệu Biến Đổi Khí Hậu Sổ Tay Hướng Dẫn Cho Giáo Viên - Nguyễn Anh Dũng
Biến Đổi Khí Hậu Sổ Tay Hướng Dẫn Cho Giáo Viên – Nguyễn Anh Dũng

 II. MỤC LỤC

  • Bài 1: Biến đổi khí hậu – nó là gì và nguyên nhân gây ra nó?

Sau bài học này học sinh sẽ nắm được cơ bản về: nên hiểu thế nào là “Biến đổi khí hậu” và những nguyên nhân gây ra Biến đổi khí hậu

  • Bài 2: Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

Sau bài học, học sinh nắm được kiến thức cơ bản về những ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu lên con người và Môi trường

  • Bài 3: Làm thế nào chúng ta có thể ngăn chặn biến đổi khí hậu?

Sau bài học, học sinh sẽ nắm được kiến thức cơ bản về những cách thức khác nhau để giúp ngăn chặn biến đổi khí hậu

Download

5/5 - (6 bình chọn)

Bình luận với Facebook