Định Mức Dự Toán Chuyên Ngành Vệ Sinh Môi Trường Đô Thị Tập 1 – Bộ Xây Dựng

I. GIỚI THIỆU

Định Mức Dự Toán Chuyên Ngành Vệ Sinh Môi Trường Đô Thị Tập 1 – Bộ Xây Dựng là định mức kinh tế kỹ thuật quy định mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và xe máy thi công. Nhằm giúp cho các tổ chức, các đơn vị trong và ngoài ngành xây dựng và đông đảo bạn đọc có đủ tài liệu nghiên cứu, tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

Định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh môi trường

Định Mức Dự Toán Chuyên Ngành Vệ Sinh Môi Trường Đô Thị Tập 1 (NXB Xây Dựng 2001) - Bộ Xây Dựng

Định Mức Dự Toán Chuyên Ngành Vệ Sinh Môi Trường Đô Thị Tập 1
(NXB Xây Dựng 2001) – Bộ Xây Dựng

II. MỤC LỤC

Chương 1. Công tác quét, gom rác trên hè, đường phố và ớt rác trên kênh, mương thoát nước
Chương 2. Công tác thu gom, vạn chuyển rác sunh hoạt, rác y tế, xà bần(phế tải xây dựng…) bằng cơ giới
Chương 3. Công tác xử lý rác
Chương 4. Công tác xử lý rác y tế
Chương 5. Công tác tưới nước rửa đường
Chương 6. Công tác duy trì nhà vệ sinh công cộng
Chương 7. Công tac chế biến một số sản phẩm từ rác phế thải

Link download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook