Decolorisation kinetics of Rhodamine B dyeing wastewater by a photo-Fenton process

Decolorisation kinetics

I. GIỚI THIỆU

Decolorisation kinetics of Rhodamine B dyeing wastewater by a photo-Fenton process ( Động học của quá trình khử màu của nước thải dệt nhộm Rhodamine B bằng một quá trình quang Fenton )

Decolorisation kinetics of Rhodamine B dyeing wastewater by a photo-Fenton process
Decolorisation kinetics of Rhodamine B dyeing wastewater by a photo-Fenton process

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

TÓM TẮT

 

Động học của quá trình khử màu của nước thải dệt nhộm Rhodamine B bằng một quá trình quang Fenton

 

Rhodamine B là một cation, ổn định và không ổn định, và điển hình thuốc nhuộm huỳnh quang với một chuỗi bên axit. Nó có khá cao đề kháng với hình ảnh và suy thoái quá trình oxy hóa. Trong cao Rhodamine B tập trung, nó được hiểu rằng Rhodamine B sẽ thấm vào da của con người và gây ra độc tính đối với con người. Các AOPs có được thực hiện trong những năm này để loại bỏ các Rhodamine B từ pha nước, dựa trên các chất gây ung thư có thể và độc tính của nước thải nhuộm với mức độ ô nhiễm cao của Rhodamine B.
Trong này nghiên cứu, một ánh sáng tia cực tím năng lượng thấp được thực hiện với thuốc thử Fenton là xem xét trong nghiên cứu này cho xử lý nước thải Rhodamine B. Mục tiêu là để điều tra tác động của Fe2 + và liều lượng H2O2, pH và nhiệt độ trên decolorization của Rhodamine B nhuộm nước thải và điều tra phản ứng decolorization Rhodamine B động học của các mô hình giả bậc nhất.
Một lò phản ứng 1.6 L đôi vách kính Pyrex trang bị máy đo pH và giảm quá trình oxy hóa tiềm năng (ORP) mét (Suntex PC-3200, Đài Loan) đã được thiết kế cho các công việc thử nghiệm. Một bộ điều khiển nhiệt độ lưu hành được sử dụng để duy trì nhiệt độ phản ứng trong một số các cấp. Toàn bộ trộn dung dịch là đạt được bằng một máy trộn từ 100 rpm. Hai 8 Watts đèn đơn sắc UV 312 nm được đặt dọc trục trong các lò phản ứng và giữ trong đặt với một tay thạch anh; cường độ tia cực tím mỗi bóng đèn 8 Watts UV là 60 mW cm-2

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook