Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 9_2012

I. Giới thiệu Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 9_2012

Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 9_2012 viết về các vấn đề Chính sách bảo vệ môi trường ở Việt nam: nhìn từ các dự án phát triển, Quản trị tài nguyên rừng, Quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học, Quản lý môi trường, Quản trị tài nguyên khoáng sản, Quản lý tài nguyên nước, Năng lượng, Biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai, Các dự thảo chính sách.

Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 9_2012
Bản tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 9_2012

II.MỤC LỤC

1. Chính sách bảo vệ môi trường ở Việt nam: nhìn từ các dự án phát triển
2. Quản trị tài nguyên rừng

2.1 Thủ tục thanh lý rừng trồng

2.2 Quản lý, sử dụng vốn đầu tư để bảo vệ và phát triển rừng

3. Quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học

3.1 Cấm xuất nhập khẩu và mua bán mẫu vật động vật hoang dã

4. Quản lý môi trường

4.1 Hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu

4.2 Quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường

4.3 Một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

4.4 Giải pháp bảo vệ môi trường khu công nghiệp

4.5 Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

5. Quản trị tài nguyên khoáng sản

5.1 Những qui định mới về cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

5.2 Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng chất

5.3 Lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiên trạng khu vực khai thác khoáng sản

6. Quản lý tài nguyên nước

6.1 Quy hoạch hệ thống thoát nước và xử lý nước thải lưu vực sông Cầu

7. Năng lượng, Biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai

7.1 Đề án thông tin, tuyên truyền về điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020

8. Các dự thảo chính sách

8.1 Dự thảo nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ tài nguyên ( gồm tài nguyên nước và khoáng sản)

8.2 Dự thảo nghị định quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện sử dụng năng lượng.

8.3 Dự thảo đề án ” Chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường”.

8.4 Dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm về giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật

9. Tổng hợp danh mục văn bản QPPL quý I/2013

Download

 

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook