Giáo trình Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Bệnh Viện – Nguyễn Xuân Nguyên

I. Giới thiệu Giáo trình Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Bệnh Viện

Giáo trình Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Bệnh Viện – Nguyễn Xuân Nguyên là tài liệu tham khảo cho cán bộ nghiên cứu, thiết kế các công trình xử lý nước thải bệnh viện, cán bộ quản lý các bệnh viện, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên các ngành công nghệ hóa học và công nghệ môi trường.

Giáo trình Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Bệnh Viện - Nguyễn Xuân Nguyên
Giáo trình Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Bệnh Viện – Nguyễn Xuân Nguyên

II. MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN

1.1.Nguồn và chế độ hình thành nước thải bệnh viện

1.2. Những đặc điểm hoá lý của nước thải bệnh viện

1.3.Đặc trưng về vi trùng, virut và giun sán của nước thải bệnh viện

CHƯƠNG 2. SỰ NGUY HIỂM VỀ PHƯƠNG DIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ CỦA NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN

2.1.Sự tồn tại các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm trong nước thải và nguồn nước

2.2.Hiệu quả làm sạch nước thải khỏi vi khuẩn gây bệnh trong các công trình xử lý

2.3.Nguy cơ dịch bệnh do ô nhiễm nguồn nước bởi nước thải bệnh viện

CHƯƠNG 3. CÁC SƠ ĐỒ LÀM SẠCH VÀ KHỬ TRÙNG NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN

3.1.Những yêu cầu chung đối với việc thoát nước thải bệnh viện

3.2.Các sơ đồ xử lý nước thải bênh viện ở khu dân cư có hệ thống thoát nước với công trình xử lý nước thải

3.3.Các sơ đồ xử lý nước thải bệnh viện ở khu dân cư không có hệ thống thoát nước

3.4.Kiểm tra ở phòng thí nghiệm hiệu quả xử lý và khử trùng nước thải bệnh viện

CHƯƠNG 4. MỘT SỐ TIIIẾT BỊ HIỆN ĐẠI ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC

4.1.Các thiết bị hiện đại xử lý nước thải

4.2.Sử dụng các thiết bị hiện đại trong xử lý nước thải bệnh viện

4.3.Phương pháp tính toán các thiết bị chính của còng trình xử lý nước thải bệnh viện

4.3.1. Aeroten

4.3.2.  Bể lắng

4.3.2.1. Bể lắng ngang

4.3.2.2. Bể lắng đứng

4.3.2.3. Bể lắng li tâm

CHƯƠNG 5. CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ HỢP KHỐI XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN

5.1.      Đặc điểm của công nghệ mới

5.2.      Các giai đoạn xử lý

5.2.1   Xử lý sơ bộ bậc 1

5.2.2.  Xử lý cơ bản bậc 2

5.2.3.  Xử lý bùn

5.3.Dây chuyền xử lý nước thải bệnh viện theo công nghệ mới

5.3.1. Dây chuyền công nghệ

5.3.2.  Các thiết bị chính trong dây chuyển xử lý nước thải

5.3.2.2. Bể điều hòa

5.3.2.3. Bể keo tụ và lắng sơ cấp I

5.3.2.4.Thiết bị xứ lý sinh học. Thiết bị hợp khối

5.3.2.5. Bể lắng thứ cấp

5.3.2.6.Bể khử trùng

5.3.2.7. Bế nén bùn

5.3.3.  Các thông số thiết kế

5.3.3.1.Thông số vào

5.3.3.2.Tiêu chuẩn nước thải ra

5.3.3.3. Công thức

5.4.Trạm xử lý nước thải theo công nghệ mới

5.4.1.Mô tả thiết bị

5.4.1.1. Thiết bị V69-M

5.4.1.2. Thiết bị V69 – N

5.4.1.3. Thiết bị V69 – Nb

5.4.2.  Hướng dẫn vận hành trạm xử lý nước thải

5.4.2.1. Giới thiệu máy móc thiết bị

5.4.2.2 Các chế đỏ vận hành

5.4.2.3. Yêu cầu vận hành và khắc phục sự cố

5.4.3.  Men xử lý chất thải DW – 97 H và chất keo tụ PACN-95 để xử lý nước thải bệnh viện theo công nghệ mới

5.4.3.1. Men xử lý chất thải DW-97 H

5.4.3.2.Chất keo tụ PACN-95 Giáo trình Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Bệnh Viện

CHƯƠNG 6. THỰC TRẠNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN Ở VIỆT NAM VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QỦA CỦA CÁC CÔNG NGHỆ ĐANG ÁP DỤNG

6.1.Thực trạng xử lý nước thải bệnh viện ỏ Việt Nam

6.2.Đánh giá hiệu quả của các công nghệ xử lý nuớc thải bệnh viện

6.3.Định hướng triển khai công nghệ xử lý nước thải bệnh viện ở Việt Nam

Link download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận với Facebook