Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 14_2013

I. Giới thiệu Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 14_2013

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 14_2013 viết về các vấn đề ngành công nghiệp khai thác khoáng sản ở Việt Nam còn nhiều bất cập, Cải thiện hệ thống quản lý thu nhằm tối ưu hóa lợi ích từ khai thác tài nguyên, Qũy tài nguyên và một số gợi ý cho Việt Nam, EITI 2013: Công cụ tiềm năng hỗ trợ quản lý hoạt động khoáng sản ở Việt Nam, Hạn chế trong thực thi chính sách bảo hộ quyền lợi người dân vùng khai mỏ, Một số kinh nghiệm quốc tế trong quản trị khoáng sản ở cấp địa phương .

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 14_2013
Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 14_2013

II.MỤC LỤC

1. Nghành công nghiệp khai thác khoáng sản ở Việt Nam còn nhiều bất cập
2. Cải thiện hệ thống quản lý thu nhằm tối ưu hóa lợi ích từ khai thác tài nguyên
3. Qũy tài nguyên và một số gợi ý cho Việt Nam

3.1 Đa dạng các loại hình quỹ tài nguyên

3.2 Lý do nên thành lập quỹ tài nguyên ở Việt Nam

4. EITI 2013: Công cụ tiềm năng hỗ trợ quản lý hoạt động khoáng sản ở Việt Nam
5. Hạn chế trong thực thi chính sách bảo hộ quyền lợi người dân vùng khai mỏ
6. Một số kinh nghiệm quốc tế trong quản trị khoáng sản ở cấp địa phương 

6.1 Indonesia: Quản lý nguồn thu từ dầu khí của huyện Bojonegoro

6.2 Ghana: Quản trị khai thác vàng tại Asutifi

7. Hóa giải lời nguyền tài nguyên

7.1 Quản trị kém để rơi vào lời nguyền

7.2 Thoát bẫy lời nguyền

8. Quản trị tài nguyên

9.1 Phê duyệt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

9.2 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đất đai

9.3 Giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức , cá nhân khai thác, sử dụng

10. Quản trị tài nguyên rừng và quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học

10.1 Nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất giai đoạn 2014 -2020

10.2 Phát triển thị trường mặt hàng gỗ và đồ gỗ giai đoạn 2014 -2020

10.3 Chương trình quốc gai về bảo tồn hổ giai đoạn 2014-2020

11.Quản lý môi trường

11.1 Sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy định về ĐMC, ĐTM và CBM

12. Tổng hợp danh mục văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong quý II/2014

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook