Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 019

I. Giới thiệu Bản Tin Chính Sách Tài Nguyễn Môi Trường 019

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 019 viết về các vấn đề Khái niệm và phân loại các loại hình Tội phạm môi trường , Trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân, Cấu thành tội phạm của các tội phạm về môi trường, Tăng mức phạt tiền áp dụng đối với pháp nhân, Xử lý vi phạm và bồi thường thiệt hại về môi trường,  Đề xuất sửa đổi một số quy định  về tội phạm môi trường trong bộ luật hình sự ,  Nguy cơ bỏ lọt tội phạm về động vật hoag dã, Cần quy định xử lý đặc thù với tang vật là động vật hoang dã, Một số chính sách mới ban hành trong quý III năm 2015, Ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông hồng và sông vu Gia – Thu Bồn.

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 019
Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 019

II.MỤC LỤC

1. Khái niệm và phân loại các loại hình Tội phạm môi trường 
2. Trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân

2.1 Tội phạm hóa đối với hành vi của phép nhân

2.2 Pháp nhân với tội phạm xâm hại môi trường

3. Cấu thành tội phạm của các tội phạm về môi trường
4. Tăng mức phạt tiền áp dụng đối với pháp nhân
5. Xử lý vi phạm và bồi thường thiệt hại về môi trường

5.1 Bổ sung loại thiệt hại liên quan đến suy giảm chức năng môi trường

5.2 Bổ sung mô hình khiếu kiện tập thể

5.3 Tòa không được từ chối vụ án vì lý do chưa có chứng cứ

6. Đề xuất sữa đổi một số quy định  về tội phạm môi trường trong bộ luật hình sự 

6.1 Tội gây ô nhiễm môi trường

6.2 Tội vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường gây hậu quả nghiêm trọng

6.3 Tội đua chất thải vào lãnh thổ Việt Nam

7. Nguy cơ bỏ lọt tội phạm về động vật hoang dã

7.1 Bỏ sót đối tượng bị xử lý hình sự

7.2 Bỏ quên hành vi tàng trữ, chế biến động vật hoang dã trái phép
8. Cần quy định xử lý đặc thù với tang vật là động vật hoang dã
9. Một số chính sách mới ban hành trong quý III năm 2015

9.1 Chính sách bảo vệ, phát triển rừng gắn với giảm nghèo bền vững

9.2 Kế hoạch hành động về quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng giai đoạn 2015 – 2020

10. Ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông hồng và sông vu Gia – Thu Bồn
11. Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016 -2020
12. Danh mục một số văn bản chính sách mới, Qúy III năm 2015
13. Tội phạm môi trường mối đe dọa cho tương lai

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook