Thông tư 36/2013/TT-BLĐTBXH về ATLĐ đối với sàn thao tác treo

I. GIỚI THIỆU

Thông tư 36/2013/TT-BLĐTBXH về ATLĐ đối với sàn thao tác treo 

 _Căn cNghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tchức của Bộ Lao độngThương binh và Xã hội;

 _Căn cNghị định s127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điu của Luật Tiêu chun và Quy chun kỹ thuật;

 _Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật Cht lượng sản phm, hàng hóa; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động; Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

Thông tư 36/2013/TT-BLĐTBXH về ATLĐ đối với sàn thao tác treo
Thông tư 36/2013/TT-BLĐTBXH về ATLĐ đối với sàn thao tác treo

II. MỤC LỤC

QCVN 12: 2013/BLĐTBXH

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI SÀN THAO TÁC TREO

Lời nói đầu

1. Quy định chung

2. Quy định về kỹ thuật

2.1. Quy định chung

2.2. Các quy định cụ thể

3. Quy định về quản lý an toàn lao động trong chế tạo, nhập khẩu, lưu thông, lắp đặt và sử dụng sàn thao tác treo.

4. Chứng nhận hợp quy và kiểm định kỹ thuật an toàn đối với sàn thao tác treo

5. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

6. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân

7. Tổ chức thực hiện

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook