Giáo trình Địa Hóa Môi Trường – Mai Trọng Nhuận

I. Giới thiệu Giáo trình Địa Hóa Môi Trường

Giáo trình Địa Hóa Môi Trường – Mai Trọng Nhuận trình bày những nét cơ bản về đặc trưng địa hóa của môi trường tự nhiên và ô nhiễm môi trường, nguồn gốc và hành vi các nguyen tố và hợp chất hóa học trong môi trường cũng như tác động của chúng tới sức khỏe con người.

Giáo trình Địa Hóa Môi Trường (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) - Mai Trọng Nhuận
Giáo trình Địa Hóa Môi Trường (NXB Đại Học Quốc Gia 2001) – Mai Trọng Nhuận

II. MỤC LỤC

Chương 1: Nhiêm vụ và phương pháp nghiên cứu địa hoá môi trường

1.1. Môi trường

1.2. Địa hóa môi trường

Chương 2: Một số đặc trưng địa hoá của môi trường tự nhiên

2.1. Đặc trưng cơ bản của môi trường tự nhiên

2.2. Một số yếu tố ảnh hưởng tới MTTN

2.3. Đặc điểm địa hoá môi trường khí (khí quyến)

2.4. Đặc điểm địa hoá môi trường nước ( thủy quyển)

2.5. Đặc điểm địa hoá vỏ phong hoá

2.6. Địa hóa môi trường đất

2.7. Đặc điểm địa hoá sinh quyến

Chương 3: Đặc điểm di chuyến các nguyên tố hoá học trong môi trường tự nhiên

3.1. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến sự di chuyển của các nguyên tố trong môi trường tự nhiên

3.2. Dạng di chuyến các nguyên tố hoá học trong môi trường tự nhiên

3.3. Đặc điếm tập trung, phân tán các nguyên tố hoá học

3.4. Phân loại nguyên tố theo đặc điếm di chuyển

3.5. Di chuyển các nguyên tố do hoạt động kỹ thuật của con người

Chương 4: Các chu trình sinh địa hoá

4.1. Chu trình sinh địa hoá thực vật

4.2. Chu trình sinh địa hoá động vật

4.3. Chu trình sinh địa hoá một số nguyên tố

Chương 5: Địa hoá ô nhiễm

5.1. Ô nhiễm

5.2. Ngưỡng sinh thái và khả năng đồng hoá chất ô nhiễm của môi trường

5.3. Địa hóa các chất thải

5.4. Ô nhiễm môi trường khí

5.5. Ô nhiễm môi trường nước

5.6. Ô nhiễm môi trường đất

5.7. Ô nhiễm môi trường trầm tích

Chương 6: Địa hoá y hoc

6.1. Địa hoá môi trường với bệnh tật

6.2. Địa hoá môi trường một số nguyên tố và hợp chất

Link download

>>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook