Giáo trình An Toàn Bức Xạ Bảo Vệ Môi Trường – Phùng Văn Duân

 Giáo trình An Toàn Bức Xạ Bảo vệ môi trường 

Nhằm cung cấp thêm nhiều kiến thức cho các bạn sinh viên và giảng viên về lĩnh vực môi trường cũng như về bức xạ, công ty Hòa Bình Xanh xin giới thiệu quyển Giáo trình An Toàn Bức Xạ Bảo Vệ Môi Trường.

I. Giới thiệu Giáo trình An Toàn Bức Xạ Bảo Vệ Môi Trường

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, các nguồn bức xạ ion hóa được sử dụng ngày càng nhiều trong hàng loạt lĩnh vực như: công nghiệp, nông nghiệp, sinh học, xây dựng thăm dò và khai thác tài nguyên, y tế, khảo cổ, bảo tồn di vật, cảnh giới, bảo mật, tạo vật liệu mới, xử lý nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường… Việc sử dụng ion hóa ngày càng phổ biến hơn và thường xuyên hơn. Ảnh hưởng của bức xạ ion hóa đối với cơ thể sống và đối với môi trường có ý nghĩa tích cực hay tiêu cực, ở mức không đáng kể hay đáng kể, đều phụ thuộc vào nhiều yếu tố, mà những yếu tố chủ quan – trong đó có nhận thức và thái độ của chúng ta – luôn luôn có ý nghĩa rất quan trọng.

Cơ thể con người không đủ nhạy cảm để nhận thức tức thời được hết tác động của các loại bức xạ ion hóa. Song những hiểu biết về liều lượng học bức xạ có thể bổ sung cho chúng ta thêm một ” giác quan” mời để xác định chúng. Vì vậy các phương pháp xác định liều lượng bức xạ và bảo vệ an toàn bức xạ phải được áp dụng ở bất kì nơi nào có sử dụng nguồn bức xạ và những nguyên tắc làm việc với chúng để bảo vệ mình, bảo vệ những người xung quanh, bảo vệ môi trường. Việc thực hiện nghiêm ngặt các nguyên tắc bảo vệ an toàn bức xạ cho phép chúng ta làm việc lâu dài và an toàn với mọi nguồn bức xạ ion hóa khác nhau….

Giáo Trình An Toàn Bức Xạ Bảo Vệ Môi Trường
Giáo trình An Toàn Bức Xạ Bảo Vệ Môi Trường – Phùng Văn Duân

II. Mục lục Giáo trình An Toàn Bức Xạ Bảo Vệ Môi trường

CHƯƠNG 1. Các khái niệm và đại lượng cơ bản trong bảo vệ an toàn bức xạ

CHƯƠNG 2. Bức xạ ion hóa và cơ thể sống.

CHƯƠNG 3. Xác định liều lượng bức xạ lượng tử.

CHƯƠNG 4. Xác định liều lượng bức xạ notron.

CHƯƠNG 5. Xác định liều bức xạ các hạt có điện tích.

CHƯƠNG 6. Tính toán và thiết kế trong bảo vệ an toàn bức xạ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC 1. Một số đại lượng và đơn vị thường dùng trong an toàn bức xạ.

PHỤ LỤC 2. Các loại nguồn bức xạ ion hóa.

PHỤ LỤC 3. Các bảng tính sẵn bề dày làm yếu bức xạ gamma trong một số vật liệu bảo vệ thường dùng

PHỤ LỤC 4. Gợi ý tóm tắt các chương.

PHỤ LỤC 5. Thành phần hóa học của một số chất và hợp chất.

PHỤ LỤC 6. Dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm về bức xạ ion hóa.

PHỤ LỤC 7. Quan hệ giữa các đại lượng trong bảo vệ an toàn bức xạ.

PHỤ LỤC 8. Gợi ý bạn đọc mới làm quen với lĩnh vực an toàn bức xạ bảo vệ môi trường.

Link download

>>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận với Facebook