Giáo trình Wastewater Engineering – Treatment and Reuse – Metcalf & Eddy (4th Edition)

I. Giới thiệu

Giáo trình Wastewater Engineering – Treatment and Reuse – Metcalf & Eddy (4th Edition) được coi là cuốn sách “gối đầu giường” của dân Công nghệ Môi trường. Nội dung của cuốn sách bao gồm gần như toàn bộ về vấn đề về xử lý nước thải và tái sử dụng nước. Các cải tiến kỹ thuật trong việc xác định thành phần tính chất của nước thải, phát triển những kiến thức nền tảng về công nghệ xử lý nước thải; thay đổi trong các quy định và sự phát triển của công nghệ mới đối với xử lý nước thải, tái sử dụng nước và xử lý bùn…

Cuốn sách được biên tập và tái bản lần thứ 4 bởi Metcalf & Eddy. Giáo trình Wastewater Engineering – Treatment and Reuse – Metcalf & Eddy đem lại những kiến thức bổ ích về xử lý nước thải rất cần thiết cho các bạn sinh viên, học viên cao học. Nội dung của giáo trình được biên tập bằng Tiếng Anh tuy nhiên rất dễ đọc hiểu nếu các bạn là dân chuyên ngành.

Wastewater Engineering - Treatment and Reuse - Metcalf & Eddy (4th Edition)

Wastewater Engineering – Treatment and Reuse – Metcalf & Eddy (4th Edition)

II. Mục lục

 • Chapter 1: Introduction to Wastewater Treatment and Process Analysis
 • Chapter 2: Wastewater Characteristics
 • Chapter 3: Wastewater Flowrates and Constituent Loadings
 • Chapter 4: Wastewater Treatment Process Selection, Design, and Implementation
 • Chapter 5: Physical Unit Operations
 • Chapter 6: Chemical Unit Processes
 • Chapter 7: Fundamentals of Biological Treatment
 • Chapter 8: Suspended Growth Biological Treatment Processes
 • Chapter 9: Attached Growth and Combined Biological Treatment Processes
 • Chapter 10: Anaerobic Suspended and Attached Growth Biological Treatment Processes
 • Chapter 11: Separation Processes for Removal of Residual Constituents
 • Chapter 12: Disinfection Processes
 • Chapter 13: Processing and Treatment of Sludges
 • Chapter 14: Biosolids Processing, Resource Recovery and Beneficial Use
 • Chapter 15: Plant Recycle Flow Treatment and Nutrient Recovery
 • Chapter 16: Air Emissions from Wastewater Treatment Facilities and Their Control
 • Chapter 17: Energy Considerations in Wastewater Management
 • Chapter 18: Wastewater Management: Future Challenges and Opportunities
 • Appendix A: Conversion Factors
 • Appendix B: Physical Properties of Selected Gases and the Composition of Air
 • Appendix C: Physical Properties of Water
 • Appendix D: Statistical Analysis of Data
 • Appendix E: Dissolved Oxygen Concentration in Water as a Function of Temperature, Salinity and Barometric Pressure
 • Appendix F: Carbonate Equilibrium
 • Appendix G: Moody Diagrams for the Analysis of Flow in Pipes
 • Appendix H: Analysis of Nonideal Flow in Reactors Using Tracers
 • Appendix I: Modeling Nonideal Flow in Reactors

Download

4.9/5 - (29 bình chọn)

Bình luận với Facebook