Bài Giảng Xử Lý Nước Cấp – Nguyễn Lan Phương

I. Giới thiệu Bài Giảng Xử Lý Nước Cấp

Bài Giảng Xử Lý Nước Cấp – Nguyễn Lan Phương có 185 Trang

Giáo trình cung cấp thông tin về những đặc tính cơ bản của nguồn nước cũng như các biện pháp cơ bản để xử lý nước cấp cho một vùng dân cư.

Cuốn sách này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Bài Giảng Xử Lý Nước Cấp - Nguyễn Lan Phương
Bài Giảng Xử Lý Nước Cấp – Nguyễn Lan Phương

II. MỤC LỤC

Chương 1:

THÀNH PHẦN TÍNH CHẤT NƯỚC THIÊN NHIÊN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC CẤP CHO VÙNG DÂN CƯ

1.1. ĐẶC ĐIỂM, THÀNH PHẦN, TÍNH CHẤT NƯỚC MẶT, NƯỚC NGẦM DÙNG LÀM NGUỒN NƯỚC CẤP SINH HOẠT.

1.1.1. Nước mặt: Sông, hồ, biển

1.2. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG NƯỚC, SỰ Ô NHIỄM NƯỚC.

1.2.1. Các tác nhân và thông số ô nhiễm hóa lý nguồn nước.

1.2.2. Các tác nhân và thông số hóa học gây ô nhiễm môi trường nước.

1.2.3. Tác nhân sinh học gây ô nhiễm nguồn nước

1.3. CÁC CHỈ TIÊU HAY THÔNG SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC.

1.3.1. Các chỉ tiêu vật lý

1.3.2. Các thông số hóa học

1.3.3. Các chỉ tiêu vi sinh

1.4. NỒNG ĐỘ GIỚI HẠN CHO PHÉP CỦA CÁC CHẤT ĐỘC HẠI TRONG NGUỒN NƯỚC PHỤC VỤ CẤP NƯỚC CHO SINH HOẠT.

1.4.1. TCVN 5942 – 1995

1.4.2. TCVN 5944 – 1995

1.4.3. Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt dùng làm nguồn cấp nước (tham khảo tiêu chuẩn của Mỹ).

1.4.4. Tiêu chuẩn chất lượng nước dùng trong ăn uống và sinh hoạt của cộng đồng Châu Âu EC.

1.5. YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG NƯỚC CHO ĂN UỐNG VÀ SINH HOẠT. CÁC SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC, CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC.

2.1. CÁC NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC:

2.1.1. Các biện pháp xử lý cơ bản:

2.3.1.2. Các phương pháp keo tụ:

2.3.2.4. Định lượng dung dịch hóa chất vào nước.

2.3.3.3. Yêu cầu chung về cấu tạo:

2.3.4. Phản ứng tạo bông cặn:

2.3.4.1. Nguyên lý chung:

2.3.4.2. Bể phản ứng tạo bông cặn thủy lực

2.4.1.1 Một số khái niệm cơ bản:

2.4.1.2 Động học của quá trình lắng

2.4.2 Bể lắng đứng:

2.5 QUÁ TRÌNH LỌC VÀ BỂ LỌC

2.5.1 Khái niệm chung

2.5.2 Cấu tạo và nguyên tắc làm việc:

CHƯƠNG 3 : QUI HOẠCH TỔNG THỂ NHÀ MÁY NƯỚC

3.1 CÁC YÊU CẦU CHUNG

3.1.1 Tầm quan trọng của công việc

3.1.2 Chọn vị trí nhà máy xử lý nước

3.2 BỐ TRÍ QUY HOẠCH MẶT BẰNG NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC

3.2.1 Các tài liệu cần có

3.2.3 Các công trình phụ trợ

3.2.5 Nhà quản lý điều hành

3.3 NGUYÊN TẮC BỐ TRÍ CÔNG TRÌNH TRONG TRẠM XỬ LÝ NƯỚC

3.3.1 Các quy định chung

CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, BẢO QUẢN DƯỠNG CÁC CÔNG TRÌNH THIẾT BỊ TRONG NHÀ MÁY NƯỚC

4.1 NGHIỆM THU VÀ ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO HOẠT ĐỘNG.

4.2 THIẾT BỊ ĐO ĐIỀU KHIỂN

4.3 QUẢN LÝ KĨ THUẬT TRẠM XỬ LÝ NƯỚC

 

Download

 

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook