Một Số Phần Mềm Tính Toán Thiết Kế Công Trình Cấp Thoát Nước Và Bảo Vệ Nguồn Nước – Trần Đức Hạ

 I. Giới thiệu Tài liệu Một Số Phần Mềm Tính Toán Thiết Kế Công Trình Cấp Thoát Nước Và Bảo Vệ Nguồn Nước

Với mục đích giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các phần mềm cơ bản có tính phù hợp cao để giải các bài toán kỹ thuật trong lĩnh vực cấp thoát nước đô thị và bảo vệ nguồn nước cho đông đảo bạn dọc cũng như cho các sinh viên đại học, học viên cao học khi làm đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp, luận văn thạc sỹ,… Bộ môn Cấp thoát nước, trường Đại học Xây dựng tổ chức biên soạn cuốn sách ” Một số phần mềm tính toán thiết kế công trinh cấp thoát nước và bảo vệ nguồn nước ”.

Mục đích của cuốn sách biên soạn dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Cấp thoát nước và Môi trường, tài liệu tham khảo cho cán bộ kĩ thuật làm việc trong lĩnh vực công nghệ xử lý nướcmôi trường nước.

Một Số Phần Mềm Tính Toán Thiết Kế Công Trình Cấp Thoát Nước Và Bảo Vệ Nguồn Nước - Trần Đức Hạ
Một Số Phần Mềm Tính Toán Thiết Kế Công Trình Cấp Thoát Nước Và Bảo Vệ Nguồn Nước – Trần Đức Hạ

II.MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐÂU…………………………………………………………………………………………………… 4

—————- ————– 1 —– ——————– —

PHẦN MỀM HWASE
GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM HWASE…………………………………………………………… 9
HƯỚNG DẪN SỬ ĐỤNG PHẦN MỀM HWASE ĐỂ TÍNH TOÁN THIẾT KÉ THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ……………………………………. 27

1.2.1.         Giao diện chương trình và tổ chức các công cụ……………………………… 27

1.2.2.         Các công cụ tính toán thiết kế mạng lưới thoát nước……………………… 28

 1. Công cụ tra thuỷ lực đường ổng…………………………………………………….. 28
 2. Công cụ kiểm tra các tuyển cống cữ………………………………………………. 30
 3. Công cụ tính toán thuỳ lực mạng lưới thoát nước sinh hoạt . 32
 4. Công cụ tính toán thuỳ lực mạng lưới thoát nước mưa…………………… 37
 5. Cách tính thuỷ lực tuyến cống thoát nước mưa bàng Hwase . 39
 6. Công cụ vẽ trắc dọc tuyển cống thoát nước…………………………………… 41

1.2.3.         Công cụ tính toán xử lý nước thải cần thiết……………………………………. 44

1.2.4.         Một số tiện ích………………………………………………………………………………. 45

1.3.            MỘT SỐ VÍ DỤ TÍNH TOÁN BẰNG PHÂN MÊM HWASE… 46

Ví dụ 1 (Kiểm tra thuỷ lực cống cũ)……………………………………………………………….. 46

Ví dụ 2 (Tính thuỳ lực và vẽ trắc dọc cống thoát nước thải)…………………………… 47

Vi dụ 3 (Tính thuỳ lực và vẽ trắc dọc cống thoát nước mưa)………………………….. 50

Ví dụ 4 (Tỉnh toán mức độ xử lý nước thải cần thiết)……………………………………… 52

—————- ————– 2 —– ——————– —

PHẦN MỀM ENPANET
GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM ENPANET…………………………………………………………… 55
HƯỚNG DẪN SỬ ĐỤNG PHẦN MỀM ENPANET ĐỂ TÍNH TOÁN THIẾT KÉ THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ……………………………………. 66

2.2.1.         Cài đặt EPANET…………………………………………………………………………….. 66

2.2.2.         Mặc định ban đầu…………………………………………………………………………… 67

 1. Định dạng kích cỡ cho bản đồ………………………………………………………… 68
 2. Làm việc với bản đồ………………………………………………………………………. 70
 3. Mặc định các thông số cơ bản………………………………………………………… 75

2.2.3.         Các thành phần cơ bản của mạng lưới……………………………………………. 79

 1. Các mối nổi……………………………………………………………………………………. 79
 2. Bể chứa………………………………………………………………………………………….. 80
 3. Đài nước………………………………………………………………………………………… 80
 4. Đoạn ống……………………………………………………………………………………….. 81
 5. Máy bom………………………………………………………………………………………… 84

2.2.4.         Lập bản đồ mạng lưới đường ổng……………………………………………………. 85

 1. Thanh công cụ các biểu tượng vẽ mạng lưới…………………………………… 86
 2. Lập mô hình mạng lưới cấp nước……………………………………………………. 86

2.2.5.         Phân tích mạng lưới và kết quả chạy thuỷ lực………………………………… 97

 1. Phân tích mạng lưới……………………………………………………………………….. 97
 2. Kết quả chạy thuỷ lực…………………………………………………………………….. 99

2.3.            VÍ DỤ TÍNH TOÁN………………………………………………………………………. 103

—————- ————– 3 —– ——————– —

PHẦN MỀM QUAL2E
GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM QUAL2E…………………………………………………………… 115
HƯỚNG DẪN SỬ ĐỤNG PHẦN MỀM QUAL2E ĐỂ TÍNH TOÁN THIẾT KÉ THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ……………………… 145

3.3.1.      Cài đặt phần mềm QUAL2E vào máy……………………………………………… 145

3.3.2.         Làm việc với một đề án………………………………………………………………… 145

 1. Mở fíle mới………………………………………………………………………………….. 145
 2. Thiết lập các thông số tinh toán…………………………………………………… 146
 3. Thượng lưu…………………………………………………………………………………… 148
 4. Tạo điểm nguồn……………………………………………………………………………. 148
 5. Tạo Last……………………………………………………………………………………. 153

3.4.            VÍ DỤ TÍNH TOÁN………………………………………………………………………. 154

3.4.1.        Sổ liệu đầu vào…………………………………………………………………………….. 154

3.4.2.        Kết quả…………………………………………………………………………………………. 154

3.4.3.        Kết quà tính toán thuỷ lực……………………………………………………………. 163

3.4.4.        Ká quả chất lượng nưóc tại các điểm trên dòng sông…………………..   167

3.4.5.        Mô phông bằng biểu đổ………………………………………………………………… 173

TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………………………. 174

Download

3.7/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook