Giáo trình Tự Động Hóa Các Công Trình Cấp Và Thoát Nước – Phạm Thị Giới

I. Giới thiệu Giáo trình Tự Đông Hóa Các Công Trình Cấp Và Thoát Nước

Giáo trình Tự Động Hóa Các Công Trình Cấp Và Thoát Nước (NXB Xây Dựng 2003) – Phạm Thị Giới, 215 Trang

Cuốn sách có nội dung chọn lọc một cách đầy đủ và phong phú các vấn đề về tự động hoá các công trình cấp và thoát nước.

Cuốn sách đề cập từ những khái niệm ban đầu về tự động hoá quá trình sản xuất, các nguyên tắc điều khiển tự động, về lý thuyết điều khiển, các phần tử cơ bản trong hệ thống điều khiển tự động và điều khiển từ xa, về cách thể hiện sơ đồ tự động hoá để bạn đọc dể dàng làm quen với tự động hoá các công trình cấp, thoát nước.

Nội dung chính của cuốn sách là các vấn đề về tự động hoá từng công trình đơn vị trong hệ thống cấp thoát nước kể từ đầu nguồn đến cuối mạng. Ngoài ra cuốn sách còn giới thiệu cách tổ chức tự động hoá việc điều khiển và quản lý hệ thống cấp thoát nước với các sơ đồ thường nhật và đặc biệt có giới thiệu sơ đồ quản lý và điều khiển nhà máy nước hiện đại bằng mô hình mạng truyền thông Công Nghiệp.

Mục đích của cuốn sách biên soạn dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Cấp thoát nước và Môi trường, tài liệu tham khảo cho cán bộ kĩ thuật làm việc trong lĩnh vực công nghệ xử lý nướcmôi trường nước.

Giáo trình Tự Động Hóa Các Công Trình Cấp Và Thoát Nước - Phạm Thị Giới
Giáo trình Tự Động Hóa Các Công Trình Cấp Và Thoát Nước – Phạm Thị Giới

II.MỤC LỤC

Lời nói đầu                                                                                       3

Chương I: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ TỰ ĐỘNG HOÁ CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÁC NGUYÊN TẮC ĐỂU KHIỂN TỰ ĐỘNG

1.1. Những khái niệm cơ bản về tự động hoá các quá trình sản xuất   5

1.2. Những nguyên tắc điều khiển tự động cơ bản                           8

Chương 2: CÁC PHẦN TỬ CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG VÀ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

2.1.  Sơ đồ khối chức năng của hệ thống điều khiển tự động và điều khiển từ xa        13

2.2. Các cảm biến và phần tử đo lường                                           15

2.3.  Những sơ đồ đo lường cơ bản                                                  21

2.4.  Rơle                                                                                         29

2.5.  Bộ biến đổi và bộ khuyếch đại                                                41

2.6.  Cơ cấu chấp hành và cơ quan điều chỉnh                                45

2.7.  Sử dụng kĩ thuật tin học công nghiệp trong các hệ thống điều khiển tự động                       53

Chương 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐIỀU CHỈNH TỰ ĐỘNG

3.1.  Những khái niệm cơ bản về điều chỉnh tự dộng                      56

3.2.  Phân loại hộ thống điều chỉnh tự dộng                                    58

3.3.  Các quy luật điều khiển                                                           60

3.4.  Khái niệm về khâu điều chỉnh                                                 62

3.5.  Các đặc tính của khâu điều chỉnh hay hệ thống điều khiển     63

3.6.  Các khâu động học điển hình                                                  66

3.7.  Cách nối và mối liên quan giữa các khâu trong hệ thống điều khiển tự động       72

3.8. Độ ổn định, chất lượng và độ tin cậy của hệ thống diều khiển tự động     74

3.9. Phân loại các bộ điều chỉnh tự động                                          80

3.10. Cấu tạo bộ điều chỉnh tự động                                                 SI

3.11. Các bộ điều chỉnh ví dụ                                                          82

Chương 4: CẤU TRÚC CỦA SƠ ĐỒ TỰ ĐỘNG HOÁ CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

4.1.  Những số liệu cần thiết trước khi thiết kế sơ đồ tự động hoá quá trình sản xuất   89

4.2.  Các loại sơ đồ tự động hoá và cách thể hiện chúng                 89

4.3.  Ví dụ về biểu diễn bằng kí hiệu trên sơ đồ tự động hoá           91

4.4. Thành lập sơ đồ tự động hoá có rơle tiếp điếm                        201

4.5. Ví dụ sơ đồ tự động hoá có rơle tiếp điểm                               ] 06

Chương 5: TỰ ĐỘNG HÓA ĐIỀU KHIỂN CÁC TRẠM BƠM CẤP VÀ THOÁT NƯỚC

5.1.  Chức năng chủ yếu của tự động hoá điều khiển các trạm bơm cấp nước                  109

5.2.  Tự động hoá điều khiển hệ thống máy bơm                            111

5.3.  Các trạm mẫu điều khiển tự động hộ thống máy bơm cấp nước   126

5.4.  Tự động hoá trạm bơm thoát nước                                          223

5.5. Điều chỉnh tự động công suất các máy bơm                            136

Chương 6: TỰ ĐỘNG HOÁ CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NUỐC

6.1.  Tự động hoá liên hợp hệ thống cấp nước                               239

6.2.  Tự động hoá các công trình thu nước                                    142

6.3.  Tự động hoá điều khiển mạng đường ống cấp nước                243

6.4.  Tự động hoá các quá trình keo tụ nước                                 246

6.5.  Tự động hoá quá trình lọc nước                                             259

6.6.  Tự dộng hoá quá trình clo hoá nước                                      265

6.7.  Tự động hoá kiểm tra các thông số công nghệ trong các trạm xử lý nước cấp                                                     267

Chương 7: Tự ĐỘNG HOÁ CÁC CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC

7.1.  Những điểm đặc biệt của tự động hoá các công trình thoát nước 270

7.2.  Tự động hoá các còng trình làm sạch nước thải bằng phương pháp cơ học                                          172

7.3.  Tự động hoá các công trình làm sạch nước thải bằng phương pháp sinh học                    179

7.4.  Tự động hoá công trình xử lý cặn bã                                     184

7.5.  Tự động hoá các cống trình làm sạch nước thải công nghiệp  191

7.6.  Tự động hoá kiểm tra các thông số công nghệ của các quá trình làm sạch nước thải                          194

Chương 8: CÁCH TỔ CHÚC CÔNG VỤ ĐIỀU ĐÔ VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỬA TỰ ĐỘNG HOÁ HỆ THỐNG CẤP VÀ THOÁT NƯỚC

8.1.  Hệ thống tự động hoá điều khiển cấp và thoát nước thành phố    197

8.2.  Trang thiết bị của trạm điều độ                                               199

8.3.  Tự động hoá điều khiển nhà máy nước hiện đại bằng hệ thống mạng truyền thông công nghiệp            202

8.4.  Hiệu quả kinh tế – kỹ thuật của tự động hoá các công trình cấp và thoát nước                     205

Các chữ viết tắt                                                                             209

Tài liệu tham khảo                                                                        210

Download

5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận với Facebook