Cẩm Nang Cấp Nước Nông Thôn – Lê Anh Tuấn

I. Giới thiệu Cẩm Nang Cấp Nước Nông Thôn

Cẩm Nang Cấp Nước Nông Thôn – Lê Anh Tuấn, 55 Trang

Nguồn nước trong thiên nhiên thường không sạch, đòi hỏi phải có biện pháp xử lý nước nhằm đạt các yêu cầu phẩm chất nước ờ các chỉ tiêu lý, hoá và sinh học nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng và cộng đồng. (Xem tiêu chuẩn nước cấp ớ phần phụ lục). Công trình xử lý nước cấp có nhiều dạng kiểu khác nhau. Tùy theo yêu cầu dùng nước và nguồn cung cấp, các kỹ sư sẽ quyết định chọn lựa hình thức xử lý.

Nội dung “Cẩm Nang Cấp Nước Nông Thôn” đề cập đến các quá trình xử lý khí nước cấp ở nông thôn đối với các loại nước khác nhau.

Cuốn sách này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Cẩm Nang Cấp Nước Nông Thôn - Lê Anh Tuấn
Cẩm Nang Cấp Nước Nông Thôn – Lê Anh Tuấn

II.MỤC LỤC

5.1. Yêu cầu xử lý nước cấp ở nông thôn

5.1.1. Khái niệm

5.1.2. Phân loại

5.2. Các sơ đồ xử lý nước

5.2.1. Các sơ đồ

5.2.2. Phạm vi sử dụng

5.3. Lọc nước

5.3.1. Khái niệm và phân loại

5.3.2. Lọc nhanh

5.3.3. Lọc chậm

5.4. Keo tụ

5.4.1. Nguyên tắc

5.4.2. Các hoá chất keo tụ

5.4.3. Khuâý trộn

5.5. Khử trùng nước

5.5.1. khái niệm và phân loại

5.1.2. Khử trùng nước bằng phương pháp lý học

5.1.3. Khử trùng nước bằng phương pháp hoá học

5.6. Khử sắt và mangan

5.6.1. Nguyên lý của việc khử sắt và mangan

5.6.2. Khử sắt bằng quá trình oxy hoá

5.6.3. Khử sắt dưới tầng nước ngầm.

5.6.4. Làm thoáng nước bằng thuỷ lực

5.7. Khử mặn và khử muối trong nước

5.7.1. Tổng quan

5.7.2. Lọc mặn bằng than đước

5.7.3. Lọc mặn bằng nhiệt hoặc chưng cất

5.8. Các phương pháp xử lý khác

5.8.1. Làm mềm nước

5.8.2. Điều chỉnh pH trong nước

 

Download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

 

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook