Giáo trình Cấp Thoát Nước – Nguyễn Đinh Huấn

I. Giới thiệu Giáo trình Cấp thoát nước – Nguyễn Đình Huấn

Giáo trình Cấp thoát nước – Nguyễn Đình Huấn có144 trang cung cấp những kiến thức cơ bản về cấp, thoát nước bên ngoài và bên trong công trình. Giáo trình hướng dẫn các bước để tính toán, thiết kế mạng lưới cấp cũng như thoát nước và quá trình xử lý nước cấp.

Cuốn sách này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Giáo trình Cấp thoát nước - Nguyễn Đình Huấn
Giáo trình Cấp thoát nước – Nguyễn Đình Huấn

II. MỤC LỤC

 

Chương 1 : CÁC HỆ THỐNG VÀ SƠ ĐỒ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC
1. Định nghĩa hệ thống cấp nước
2. Các sơ đồ hệ thống cấp nước và chức năng từng công trình
3. Lựa chọn sơ đồ hệ thống cấp nước
CHƯƠNG 2 : CÁC TÀI LIỆU CƠ SỞ ĐỂ THIẾT KẾ HT CẤP NƯỚC
1. Nhu cầu và tiêu chuẩn dùng nước
2. Chế độ dùng nước – Hệ số không điều hoà
3. Công suất của hệ thống cấp nước và lưu lượng tính toán
4. Áp lực cần thiết của Hệ thống cấp nước
5. Liên hệ về mặt áp lực giữa các công trình trong HTCN
CHƯƠNG 3 : NGUỒN NƯỚC VÀ CÔNG TRÌNH THU NƯỚC
1. Nguồn nước cung cấp
2. Công trình thu nước ngầm
3. Công trình thu nước mặt
CHƯƠNG 4 : XỬ LÝ NƯỚC THIÊN NHIÊN
1. Tính chất nước thiên nhiên và các yêu cầu về chất lượng nước
2. Các phương pháp và các sơ đồ công nghệ làm sạch nước
3. Keo tụ và các công trình keo tụ
4. Lắng
5. Lọc
6. Khử trùng
7. Khử trùng sắt trong nước
8. Khử Mangan
9. Khử H2S bằng làm thoáng
CHƯƠNG 5 : MÁY BƠM – TRẠM BƠM BỂ CHỨA – ĐÀI NƯỚC
1. Máy bơm
2. Trạm bơm
3. Bể chứa
4. Đài nước
CHƯƠNG 6 : MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC
1. Sơ đồ và nguyên tắc vạch tuyến MLCN
2. Tính toán MLCN
3. Tính toán thuỷ lực mạng lưới cụt
4. Tính toán thuỷ lực mạng lưới vòng
5. Cấu tạo mạng lưới cấp nước
CHƯƠNG 7 : HỆ THỐNG CẤP NƯỚC TRONG NHÀ
1. Sơ đồ cấu tạo và các ký hiệu
2. Xác định áp lực ống nước ngoài phố
3. Cấu tạo chi tiết hệ thống cấp nước trong nhà
4. Thiết kế mạng lưới cấp nước trong nhà
5. Các công trình trong HTCNTN
CHƯƠNG 8 : HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC TRONG NHÀ
1. Khái niệm – Phân loại
2. Các bộ phận của hệ thống thoát nước trong nhà
3. Các thiết bị thu nước thải
4. Các loại Xi – phông
5. Cấu tạo mạng lưới thoát nước trong nhà
6. Tính toán mạng lưới thoát nước bên trong nhà
CHƯƠNG 9 : MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ
1. Phân loại nước thải
2. Các hệ thống thoát nước đô thị
3. Tài liệu cơ sở để thiết kế và nội dung thiết kế
4. Các sơ đồ mạng lưới thoát nước
5. Vạch tuyến mạng lưới thoát nước đô thị
6. Xác định lưu lượng tính toán
7. Tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát nước
8. Các thông số thuỷ lực
9. Độ sâu chôn ống
10. Mặt cắt dọc tuyến và nguyên tắc cấu tạo mạng lưới thoát nước
11. Cấu tạo mạng lưới thoát nước
12. Hệ thống thoát nước mưa

Download

3.3/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook