Bài giảng Quản Lý Tổng Hợp Nguồn Nước – Trần Văn Quang

I. Bài giảng Quản Lý Tổng Hợp Nguồn Nước

Bài giảng Quản Lý Tổng Hợp Nguồn Nước – Trần Văn Quang

Giáo trình ” Quản Lý Tổng Hợp Nguồn Nước ” được biên soạn  nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản nước, sự ô nhiễm nguồn nước, quá trình tự làm sạch và các biện pháp kĩ thuật bảo vệ và quản lý nguồn nước.

Cuốn sách này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Bài giảng Quản Lý Tổng Hợp Nguồn Nước - Trần Văn Quang
Bài giảng Quản Lý Tổng Hợp Nguồn Nước – Trần Văn Quang

II.MỤC LỤC

Chương I : Sự phân bố nước trong tự nhiên

1.1. Nguồn nước

1.1.1. Nguồn nước dưới đất

1.1.2. Nguồn nước mặt

1.1.3. Nước đại dương

1.2. Sự tuần hoàn và cân bằng nước trong tự nhiên

1.2.1. Sự tuần hoàn nước trong tự nhiên :

1.2.2. Sự cân bằng nước trong tự nhiên :

1.3  Tài nguyên nước Việt Nam:

1.3.1 Các yếu tố hình thành và ảnh hưởng đến tài nguyên nước Việt Nam.

1.3.2 Trữ lượng tài nguyên nước ta ở Việt Nam :

1.3.3 Chất lượng nước :

1.3.4 Các vấn đề về sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước :

Chương II: ô nhiễm nước

2.1  Sự hình thành nước trong tự nhiên :

2.1.1 Các yếu tố hình thành chất lượng nước tự nhiên :

2.1.2.Các quá trình hình thành chất lượng nước :

2.1.3 Đặc điểm chất lượng nước thiên nhiên :

2.2 Sự nhiễm bẩn nước :

2.2.1 Nguồn gốc và các tác nhân gây ô nhiễm nước :

2.2.3 Các quá trình ô nhiễm nước ở dưới đất

2.3    Các phương pháp đánh giá sự ô nhiễm nước :

2.3.1 Đánh giá trực tiếp :

2.3.2 Đánh giá tổng hợp :

Chương 3: Tự LÀM SẠCH NGUỒN NƯỚC

3.1.  Quy luật cơ bản của quá trình tự làm sạch nguồn nước

3.1.1    Khái niệm chung

3.1.2 Quy luật lan truyền (mô hình toán ) của quá trình

3.2        Quá trình pha loãng xáo trộn nước thải với nước nguồn

3.2.1  Quá trình pha loaịig:

3.3  Quá trình chuyển hoá chất bẩn trong nguồn nước

Chương 4: CÁC MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

4.1  Các mô hình chất lượng nước sông

4.1.1     Mô hình 2 chiều với chất bẩn bền vững

4.1.2 Mô hình chất lượng nước 1 chiều đối với chất bẩn không bền vững

4.1.4 Đặc điểm quá trình pha loãng và chuyển hoá chất bẩn trong sông khi có nhiều nguồn thải.

4.2.5 Mô hình chuyền hoá chất dinh dưỡng trong hồ

Chương 5: CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT BẢO VỆ VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC

5.1.  Tiêu chuẩn chất lượng nước & Điều kiện vệ sinh khi xả nước thải ra nguồn

5.1.1. Sử dụng nguồn nước và tiêu chuẩn chất lượng nước sử dụng

5.1.2 Điều kiện vệ sinh khi thải nước xả ra nguồn

5.2    Tổ chức quản lý và kiểm soát chất lượng nguồn nước

5.2.1 Quan trắc môi trường (chất lượng nước)

5.2.2 Kỹ thuật quan trắc

5.3  Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước

5.3.1 Các biện pháp hạn chế xả chất thải ra nguồn nước mặt

5.3.2 Tăng cường xáo trộn pha loãng nước thải với nước nguồn

5.3  Làm giàu ô xi

5.3: sử dụng tổng hợp và hợp lý nguồn nước

Download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình khác

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook