Phương Pháp Phân Tích Các Chỉ Tiêu Môi Trường – ThS.Đinh Hải Hà

Giáo trình Phương Pháp Phân Tích Các Chỉ Tiêu Môi Trường

 

I. Giới thiệu Giáo trình Các Phương Pháp Phân Tích Các Chỉ Tiêu Môi Trường

Kinh tế càng phát triển kéo theo ô nhiễm môi trường ngày càng nhiều. Hiện nay có rất nhiều nhà máy, khu công nghiệp ngày càng thải ra môi trường hàng trăm khối nước thải ô nhiễm môi trường. Nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm do các hoạt này gây nên từ đó đưa ra hướng xử lý thích hợp, sách Phương Pháp Phân Tích Các Chỉ Tiêu Môi Trường cung cấp các kiến thức cho người kỹ sư môi trường khả năng đánh giá chất lượng nguồn nước và đất tại khu vực đó.

 

Ngoài ra sách Phương Pháp Phân Tích Các Chỉ Tiêu Môi Trường còn có thể sử dụng cho môn học Thực Hành Hóa Kỹ Thuật Môi Trường và Thực Hành Môi Trường Đất, thực hành Ô Nhiễm Không Khí dùng cho sinh viên thuộc các chuyên ngành như Công Nghệ Môi Trường, Quản Lý Môi Trường, Khoa Học Môi Trường trong các trường Cao đẳng và Đại Học trong cả nước cũng như cho các cán bộ thuộc các trung tâm nghiên cứu, phân tích chất lượng nước và đất, các phòng thí nghiệm của khu công nghiệp…

Phương Pháp Phân Tích Các Chỉ Tiêu Môi Trường - Ths. Đinh Hải Hà
Phương Pháp Phân Tích Các Chỉ Tiêu Môi Trường – Ths. Đinh Hải Hà

 

II. MỤC LỤC

Chương 1: Mở Đầu

Bài 1: Lấy mẫu và bảo quản mẫu

Bài 2: Dung dịch chuẩn

Chương 2: Phân tích các thông số vật lý

Bài 3: pH, EC, độ mặn

Bài 4: Chất rắn

Bài 5: Độ đục

Bài 6: Độ màu

Chương 3: Phân tích các thông số thể tích

Bài 7: Chloride

Bài 8: Độ acid

Bài 9: Độ kiềm

Bài 10: Độ cứng tổng cộng

Bài 11: Độ cứng calci

Bài 12: Nitrogen – organic

Chương 4: Phân tích các thông số trắc quang

Bài 13: Sắt

Bài 14: Nitrogen – nitrite (N-NO2-)

Bài 15: Nitrogen – nitrate (NO3-)

Bài 16: Nitrogen – ammonia (NH3)

Bài 17: Phosphate

Bài 18: Sunfat

Bài 19: Mangan

Bài 20: Chlorine – Cl2

Chương 5: Phân tích các thông số sinh hóa

Bài 21: Oxi hào tan (DO)

Bài 22: Nhu cầu oxy sinh học (biological oxygen demand – BOD)

Bài 23: Nhu cầu oxy hóa học ( chemical oxygen demand – COD)

Chương 6: Phương pháp phân tích các chỉ tiêu môi trường đất

Bài 24: Chuẩn bị mẫu đất

Bài 25: Xác định tỉ trọng, dung trọng và độ xốp đất

Bài 26: Phân tích hạt kết đất

Bài 27: Độ chua của đất

Bài 28: Phân tích tổng số muối tan, clo

Bài 29: Phân tích mùn trong đất

Bài 30: Phân tích N tổng số trong đất

Bài 31: Phân tích Si, R2O3 trong đất

Bài 32: Phân tích Al3+ trao đổi trong đất

Bài 33: Xác định các dạng tồn tại của sắt trong đất

Bài 34: Xác định pH đất

Bài 35: Phân tích CaO, MgO trong đất

Chương 7: Phương pháp phân tích các chỉ tiêu môi trường khí

Bài 36: Xác định acid HCl – phương pháp hấp thụ bằng nước cất

Bài 37: Xác định CO2 – phương pháp hấp thụ CO2 bằng Ba(OH)2

Bài 38: Xác định sunfur dioxit (SO2)

Bài 39: Xác định Dioxyt nito (NO2)

Bài 40: Xác định Ammoniac

Bài 41: Xác định Hydrosunfua

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. 1. Standard Methods.
  2. 2. Tài liệu thực hành Hóa Môi Trường, ĐH Dân Lập Văn Lang.
  3. 3. Tài liệu thực hành Hóa Môi Trường, Viện Môi Trường và Tài nguyên, ĐH Quốc gia tp HCM.
  4. 4. Tài liệu thực tập Môi Đất, ĐH Kỹ Thuật Công Nghệ.

Download

4.6/5 - (7 bình chọn)