Nghề Môi Trường – Nguyễn Thắng Vu

I.Nghề Môi Trường – Nguyễn Thắng Vu

Nghề Môi Trường – Nguyễn Thắng Vu viết về những câu chuyện môi trường, môi trường và ngành khoa học khác, nhiệm vụ của nhà môi trường, nhà môi trường làm việc ở đâu, những tố chất thuận lợi cho bạn trong nghề môi trường, bạn có nên chọn nghề môi trường….

Ngày nay, môi trường không còn là vấn đề của một địa phương hay một quốc gia nữa mà đã trở thành mối quan tâm chung của toàn nhân loại. Việc phát triển kinh tế – xã hội , đô thị hóa và phát triển công nghiệp mạnh mẽ ở nước ta, cùng với nhận thức chưa đầy đủ, thiếu trách nhiệm của con người khiến môi trường xuống cấp nghiêm trọng. Điều này dẫn đến nguy cơ mất cân bằng sinh thái, cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Trước hàng loạt vấn đề cấp bách đó, một trong những giải pháp mà nhà nước ta hết sức chú trọng là đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công nghệ, đào tạo cán bộ chuyên gai về lĩnh vực môi trường, góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ hành trình xanh – ngôi nhà chung cho thế hệ mai sau.

Nghề Môi Trường - Nguyễn Thắng Vu
Nghề Môi Trường – Nguyễn Thắng Vu

II.MỤC LỤC

Hàng ghế số 1 – Câu chuyện môi trường

Hàng ghế số 2 – Môi trường và ngành khoa học môi trường

Hàng ghế số 3 – Nhiệm vụ của nhà môi trường

Hàng ghế số 4 – Nhà môi trường làm việc ở đâu

Hàng ghế số 5 – Bạn có nên chọn nghề môi trường

Hàng ghế số 6 – Những tố chất thuận lợi cho bạn trong nghề môi trường

Hàng ghế số 7 – Học để trở thành nhà môi trường

Hàng ghế số 8 – Bạn quyết định

Hàng ghế số 9 – Bạn muốn biết

 

Download

 

4/5 - (3 bình chọn)