Môn Học Kết Cấu Công Trình – Cấp Thoát Nước – Nguyễn Hữu Lân

I. Tài liệu Môn Học Kết Cấu Công Trình – Đại Học Tôn Đức Thắng

Tài liệu Môn Học Kết Cấu Công Trình  được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về kết cấu công trình trong cấp thoát nước.

Mục đích của cuốn sách biên soạn dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Cấp thoát nước và Môi trường, tài liệu tham khảo cho cán bộ kĩ thuật làm việc trong lĩnh vực công nghệ xử lý nước và môi trường nước.

Tài liệu Môn Học Kết Cấu Công Trình - Cấp Thoát Nước - Nguyễn Hữu Lân
Tài liệu Môn Học Kết Cấu Công Trình – Cấp Thoát Nước – Nguyễn Hữu Lân

II.MỤC LỤC

Chương 1 TẢI TRỌNG TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH

1.1. Phân loại tải trọng

1.2 Tổ hợp tải trọng

1.3. Xác định tải trọng theo tiêu chuẩn thiết kế

Chương 2 NỘI LỰC TRONG KẾT CẤU CÔNG TRÌNH

2.1 Các thành phần nội lực trong hệ thanh phẳng

2.2. Xác định nội lực trong hệ thanh phẳng tĩnh định

2.3. Xác định nội lực trong hệ thanh phẳng đơn giản bằng bảng tra

Chương 3 KẾT CẤU BÊTÔNG CỐT THÉP

3.1. VẬT LIỆU BÊTÔNG CỐT THÉP

3.2.CÁC TÍNH CHẤT CƠ – LÝ CHỦ YẾU CỦA VẬT LIỆU

3.3. VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN CẤU KIỆN BÊTÔNG CỐT THÉP

3.4. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU TÍNH TOÁN CẤU KIỆN BÊTÔNG CỐT THÉP THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN (TTGH)

3.5. CHỈ DẪN CHUNG VỀ CẤU TẠO CỦA CẤU KIỆN BÊTÔNG CỐT THÉP

3.6. SỰ HƯ HỎNG CỦA KẾT CẤU BTCT

3.7. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CẤU KIỆN BÊTÔNG CỐT THÉP CHỊU UỐN

3.8. TÍNH TOÁN CẤU KIỆN CHỊU UỐN TIẾT DIỆN CHỮ NHẬT VỀ CƯỜNG ĐỘ

3.9. TÍNH TOÁN CỐT THÉP ĐAI

Chương 4 KẾT CẤU THÉP

4.1. VẬT LIỆU CỦA KẾT CẤU THÉP

4.2. CẤU KIỆN CHỊU KÉO

4.3. CẤU KIỆN CHỊU NÉN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook