Giới Thiệu Hệ Thống Tự Động Hóa Xử Lý Nước Thải – Minh Việt

I. Giới thiệu Hệ Thống Tự Động Hóa Xử Lý Nước Thải

Giới Thiệu Hệ Thống Tự Động Hóa Xử Lý Nước Thải – Minh Việt đã đưa ra các giải pháp công nghệ xử lý nước thải hiện đại góp phần nâng cao hiệu quả cho công việc quản lý điều hành dây chuyền công nghệ. Hơn thế, hệ thống tự động hóa xử lý nước thải còn được tích hợp với các hệ thống điều hành ở cấp độ điều khiển cao hơn như cấp điều hành sản xuất, cấp xí nghiệp và trên cùng là cấp quản trị nhằm nâng cao hơn nữa mức tự động hóa và tối ưu hóa quá trình sản xuất.

Giới Thiệu Hệ Thống Tự Động Hóa Xử Lý Nước Thải - Minh Việt
Giới Thiệu Hệ Thống Tự Động Hóa Xử Lý Nước Thải – Minh Việt

II. MỤC LỤC

I. KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

1. Khảo sát và đánh giá trình độ công nghệ xử lý nước thải

2. Khả năng áp dụng tự động hoá xử lý nước thải nhà máy bia

II. NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HOÁ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

1. Mục đích áp dụng tự động hoá xử lý nước thải

2. Yêu cầu và cơ sở xây dựng hệ thống tự động hoá

3. Thiết kế các chức năng hệ thống tự động hoá xử lý nước thải

4. Lưu đồ hoạt động của hệ thống tự động hoá xử lý nước thải

5. Lựa chọn công nghệ và thiết kế mô hình hệ thống tự động hoá

6. Giới thiệu các thiết bị chính trong hệ thống tự động hoá

7. Thiết kế phần mềm SCADA (Supervisor Control And Data Aquisision) cho hệ thống TĐH

III. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ÁP DỤNG TỰ ĐỘNG HOÁ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

1. Tính ưu việt của tự động hoá về mặt kinh tế – kỹ thuật

2. Các chỉ số về hiệu quả kinh tế của tự động hoá

IV. PHỤ LỤC

1. Sơ đồ hệ thống điện – tự động hoá

2. Mã chương trình điều khiển trên PLC

V. TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ SỬ DỤNG

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook