Xử Lý Nước Thải Giàu Hợp Chất Nitơ Và Phốtpho – Lê Văn Cát

I. GIỚI THIỆU

Xử Lý Nước Thải Giàu Hợp Chất Nitơ Và Phốtpho

Xử Lý Nước Thải Giàu Hợp Chất Nitơ Và Phốtpho – Lê Văn Cát bao gồm các nội dung là chiến lược kiểm soát nito trong nước, nguồn gốc và chu trình trong tự nhiên, khái quát phương pháp xử lý nito, photpho…….

Xử Lý Nước Thải Giàu Hợp Chất Nitơ Và Phốtpho - Lê Văn Cát
Xử Lý Nước Thải Giàu Hợp Chất Nitơ Và Phốtpho – Lê Văn Cát

 

II. MỤC LỤC Xử Lý Nước Thải Giàu Hợp Chất Nitơ Và Phốtpho

1. Chiến lược kiểm soát ô nhiễm hợp chất nito, photpho trong môi trường nước

2. Nguồn gốc và chu trình trong tự nhiên Xử Lý Nước Thải Giàu Hợp Chất Nitơ Và Phốtpho

3. Khái quát về phương pháp xử lý hợp chất nito, photpho

4. Xử lý hợp chất nito và photpho bằng phương pháp hóa học

5. Hoạt động của vi sinh và quá trình sinh hóa

6. Động học quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp vi sinh

7. Kỹ thuật phản ứng

8. Nguyên tắc xử lý hợp chất nito, photpho bằng phương pháp vi sinh

9. Thiết kế hệ xử lý hợp chất nito, photpho

10. Mô hình hóa quá trình xử lý nước thải

11. Hệ công nghệ tố hợp vi sinh – lọc màng

12. Hệ xử lý tự nhiên Xử Lý Nước Thải Giàu Hợp Chất Nitơ Và Phốtpho

13. Xử lý nước rác

14. Xử lý nước thải thủy sản

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook