Giáo trình Công Nghệ Môi Trường Tập 1- Xử Lý Nước – Hoàng Văn Huệ

Giáo trình Công Nghệ Môi Trường Tập 1 – Xử Lý Nước – Hoàng Văn Huệ

Giới thiệu

Để đáp ứng nhu cầu dạy và học của đội ngũ giảng viên và sinh viên chuyên ngành môi trường tại các trường đại học, chúng tôi xin giới thiệu quyển Giáo trình Công nghệ môi trường của PGS.TS Hoàng Văn Huệ. Nội dung chính của giáo trình gồm 4 phần: Xử lý nước, Quản lý chất thải rắn đô thị và công nghiệp; Xử lý khói bụi và xử lý tiếng ồn đô thị.

Giáo trình Công nghệ Môi trường được chia làm 3 tập:

 • Tập 1: Xử lý nước
 • Tập 2: Quản lý chất thải rắn
 • Tập 3: Xử lý khói bụi và tiếng ồn

 

giáo trình công nghệ môi trường tập 1
Giáo trình Công Nghệ Môi Trường Tập 1- Xử Lý Nước – Hoàng Văn Huệ

Mục lục

 • Phần I: Xử lý nước cấp
  • Chương 1. Nguồn nước, yèu cầu về chất lượng nước, biện pháp xử ií
  • Chương 2. Quá trình keo tụ
  • Chương 3. Quá trình lắng và tuyển nổi
  • Chương 4. Quá trình lọc nước
  • Chương 5. Khử trùng nước
  • Chương 6. Làm mềm nước
  • Chương 7. Khử sắt và mangan
  • Chương 8. Các phương pháp xử lí đặc biệt khác
 • Phần II: Xử lý nước thải
 • Chương 9. Nguồn gốc và những đặc điém về thành phần tính chất của nước thải
  • Chương 10. Bảo vệ nguồn nước khỏi bị nhiễm bẩn bỏi nước
  • Chương 11. Sơ đồ công nghệ xử lí nước thải
  • Chương 12. Các công trình xử lí nước thải bằriịỊ phương pháp cơ học
  • Chương 13. Xử lí nước thải bằng phưoTig pháp sinh học trong điều kiện nhân tạo vói quá trình bùn hoạt tính
  • Chương 14. Xử lí nước thải bằng phưoTig pháp sinh học trong điều kiện nhân tạo vói quá trình màng sinh hục
  • Chương 15. Bể lắng đọt II và bê nén bùn
  • Chương 16. Xử lí nước thải bàng phưong pháp sinh học trong điều kiện tự nhiên
  • Chương 17. Khử nitơ, phốt pho trong nước thải

Download

 

>>> Tải thêm nhiều giáo trình, tài liệu khác (miễn phí hoàn toàn)

4.5/5 - (4 bình chọn)

Bình luận với Facebook