Giáo trình Cơ Sở Công Nghệ Môi Trường – Nguyễn Trung Việt

I. Giới thiệu Giáo trình Cơ Sở Công Nghệ Môi Trường

Giáo trình Cơ sở Công nghệ Môi trường – Nguyễn Trung Việt nói về các quá trình lý học, quá trình hóa học, quá trình hóa lý và quá trình sinh học trong xử lý nước thải, xử lý nước cấp.

 

Giáo trình Cơ sở Công nghệ Môi trường - Nguyễn Trung Việt

II. Mục lục

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG
1.1 Một số khái niệm cơ bản
1.2 Công nghệ Môi trường
1.2.1 Công nghệ xử lý nước cấp
1.2.2 Công nghệ xử lý nước thải
1.2.3 Công nghệ xử lý khí thải
1.2.4 Công nghệ xử lý chất thải rắn
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ CÁC QUÁ TRÌNH LÝ HỌC
2.1 Quá Trình Lắng
2.2 Quá Trình Lọc
2.3 Quá Trình Tuyển Nổi
2.4 Quá Trình Ly Tâm
CHƯƠNG 3 CƠ SỞ CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ HÓA HỌC
3.1 Trung Hòa
3.2 Trao Đổi
3.3 Oxy Hóa Khử
CHƯƠNG 4 CƠ SỞ CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ HÓA LÝ
4.1 Quá Trình Keo Tụ – Tạo Bông
4.2 Quá Trình Kết Tủa
4.3 Quá Trình Tuyển Nổi Hóa Học
4.4 Quá Trình Điện Phân
4.5 Quá Trình Hấp Phụ
4.6 Quá Trình Trao Đổi Ion
4.7 Quá Trình Thẩm Thấu
4.8 Quá Trình Trích Ly
4.9 Quá Trình Làm Thoáng và Tách Khí
CHƯƠNG 5 CƠ SỞ CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ SINH HỌC
5.1 Động Học Quá Trình Sinh Học Xử Lý Chất Thải
5.2 Quá Trình Sinh Học Hiếu Khí
5.2.1 Quá trình sinh học tăng trưởng lơ lửng
5.2.2 Quá trình sinh học tăng trưởng dính bám
5.3 Quá trình sinh học kỵ khí
5.4 Quá trình sinh học tự nhiên và Hồ sinh vật

Tải Giáo trình Cơ Sở Công Nghệ Môi Trường – Nguyễn Trung Việt tại đây: Link download

>>> Tải thêm nhiều giáo trình, tài liệu khác (miễn phí hoàn toàn)

5/5 - (3 bình chọn)

Bình luận với Facebook