Giáo Trình Tài Nguyên Nước (NXB Hà Nội 2011) – Hoàng Văn Bảy

I. Giới thiệu Giáo Trình Tài Nguyên Nước – Hoàng Văn Bảy

Giáo trình Tài Nguyên Nước – Hoàng Văn Bảy gồm 107 trang

Việt Nam không phải là quốc gia dồi dào tài nguyên nước. Nước phân bổ không đồng đều theo khu vực cũng như theo mùa. Mùa khô thì thiếu nước gây ra hạn hán, mùa mưa lại thừa nước gây ra lũ lụt. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt, thiếu nước sản xuất nông nghiệp, thiếu nước sản xuất điện trong mùa hè xảy nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã làm cho cuộc sống của người dân bị xáo trộn.

 “Tài nguyên nước – Tài liệu giáo dục ngoài giờ lên lớp dùng cho học sinh khối trung học cơ sở” được biên soạn theo các chủ đề Nước trên Trái đất; Giá trị của nước; Các hiện tượng tự nhiên liên quan đến nước; Chất lượng nước và Phát triển bền vững tài nguyên nước; mỗi mô-đun trong tài liệu là một nội dung liên quan đến tài nguyên nước và được sử dụng trong các giờ học ngoại khóa cho học sinh các khối 6, 7, 8 và 9 thuộc các trường trung học cơ sở trên địa bàn các tỉnh 2 dự án CAPAS và IGPVN.

Mục đích của cuốn sách biên soạn dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Cấp thoát nước và Môi trường, tài liệu tham khảo cho cán bộ kĩ thuật làm việc trong lĩnh vực công nghệ xử lý nướcmôi trường nước.

Giáo trình Tài Nguyên Nước - Hoàng Văn Bảy
Giáo trình Tài Nguyên Nước – Hoàng Văn Bảy

II.MỤC LỤC

Bài 1: Nước trên Trái Đất

Bài 2: Vòng tuần hoàn nước

Bài 3: Nước mặt và Nước dưới đất

Bài 4: Sông, suối, hồ và hồ chứa

Bài 5: Hệ thống sông ngòi

Bài 6: Lưu vực sông

Bài 7: Đất ngập nước

Bài 8: Biển và Đại dương

Bài 9: Nước ảo và Dấu chân nước

Bài 10: Nước cho sinh hoạt

Bài 11: Nước cho an ninh lương thực

Bài 12: Nước và Năng lượng

Bài 13: Nước và Hệ sinh thái

Bài 14: Nước và Văn hóa

Bài 15: Nước và Văn học nghệ thuật

……

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook