Bài giảng Xử Lý Nước Thải_Hồ Thị Phương

I. Giới thiệu Bài giảng Xử Lý Nước Thải_Hồ Thị Phương

Bài giảng Xử Lý Nước Thải_Hồ Thị Phương cung cấp cho sinh viên các kiến thức các chỉ tiêu thông số đánh giá chất lượng nước, các phương pháp xử lý nước thải cơ bản: lý học hóa học, sinh học…

Bài giảng Xử Lý Nước Thải_Hồ Thị Phương
Bài giảng Xử Lý Nước Thải_Hồ Thị Phương

II. MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG

1. Các thông số đánh giá chất lượng nước

1.1. Nhiệt độ

1.2. Độ màu

1.3. Độ đục

1.4. Độ cứng

1.5. Độ pH

1.6. Độ dẫn điện

1.7. Chất rắn lơ lững

1.8. Hàm lượng oxy hòa tan DO

1.9. Nhu cầu oxy sinh hóa BOD

1.10. Nhu cầu oxy hóa học COD

1.11. Các hợp chất của Nito, Photpho

1.12. Chỉ tiêu vi sinh

2. Tổng quan các phương pháp xử lý nước thải

2.1. Các phương pháp xử lý chất thải ô nhiễm trong nước

2.2. Phân loại theo bản chất của phương pháp làm sạch nước

2.3. Các giai đoạn xử lý nước

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ CÁC PHƯƠNG PHÁP VẬT LÍ ( CƠ HỌC)

2.1. Lọc

2.2. Lắng

2.2.1. Bể lắng đứng

2.2.2. Bể lắng ngang

2.2.3. Bể lắng li tâm

2.2.4. Bể lắng lamen

2.3. Tuyển nổi

2.4. Lọc

2.4.1. Lọc qua lớp vật liệu dạng hạt

2.4.2. Lọc qua lớp vật liệu màng

2.5. Ly tâm

2.5.1. Xiclon nước

2.5.2. Máy ly tâm

2.6. Ép cặn

2.7. Sử dụng bức xạ tử ngoại, sóng siêu âm

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP HÓA LÍ

3.1. Keo tụ, trợ keo tụ

3.2. Hấp phụ

3.3. Hấp thụ

3.4. Kết tủa

3.5. Trích ly

CHƯƠNG 4: CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC

4.1. Trung hòa

4.1.1. Trung hòa bằng cách trộn

4.1.2. Trung hòa bằng cách cho thêm tác chất

4.1.3. Trung hòa bằng khí axit

4.2. Trao đổi ion – ion exchange

4.3. Oxy hóa khử – Oxidation and Reduction

4.4. Oxy hóa nhiệt

CHƯƠNG 5: XỬ LÝ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC

5.1. Cơ sở lí thuyết quá trình phân hủy sinh học

5.1.1. Các chỉ số cơ bản

5.1.2. Quy luật phân hủy các chất hữu cơ

5.2. Phương pháp hiếu khí

5.2.1. Bùn hoạt tính

5.2.2. Lọc sinh học

5.2.3. Đĩa tiếp xúc sinh học quay

5.2.4. Oxten – Ứng dụng để thông khí nước thải

5.2.5. Mương oxi hóa

5.2.6. Hồ sinh học

5.3. Phương pháp kị khí

5.3.1. Quá trình tiếp xúc kị khí

5.3.2. Phân hủy yếm khí ngược dòng

5.3.3. Lọc yếm khí

5.3.4. Hệ yếm khí với lớp đệm dãn nở

5.3.5. Hồ yếm khí

Link download

>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình khác

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook